Skip to main content
فهرست مقالات

ارایه الگوی تلفیقی مکانیابی ویژه گردشگری ورزشی با بکارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و روش رویهم گذاری لایه ها (IO)

نویسنده:

(14 صفحه - از 37 تا 50)

چکیده:

در این تحقیق تلاش گردیده تا مکان های مناسب برای توسعه گردشگری ورزشی در شهرستان شاهرود شناسایی شوند. بدین منظور، از سیستم اطلاعات جغرافیایی و تکنیک رویه مگذاری لایه ها، به عنوان ابزاری مناسب برای ارزیابی سرزمین استفاده گردید. بدین ترتیب پس از تعیین منابع اکولوژیکی منطقه، لایه های اطلاعاتی در مقیاس 1:250000 تهیه و از طریق نرم افزار ArcGIS نسخه 9.2 اقدام به ریهم گذاری گردید. این تحقیق در شش مرحله انجام پذیرفت. پس از تهیه نقشه های شیب، جهت و ارتفاع، از طریق رویهم گذاری آنها نقشه شکل زمین تهیه گردید و در ادامه، با ریهم اندازی لایه های شکل زمین، کاربری اراضی، خاک، پوشش گیاهی و حیات وحش نقشه نهایی واحدهای زیست محیطی بدست آمد. سپس، مدل اکولوژیکی گردشگری متمرکز و گسترده، به منظور مقایسه و تحلیل نهایی مورد استفاده قرار گرفت. با توجه به نتایج، منطقه مطالعاتی از پتانسیل بالایی به منظور توسعه گردشگری به ویژه از نوع گسترده برخوردار است. 68/8% از منطقه مطالعاتی در کلاس 1 و 19/1% نیز در کلاس 2 از گردشگری متمرکز قرار گرفته اند. همچنین؛ 93/2% از منطقه در کلاس 1 و 5/3% نیز در کلاس 2 گردشگری گسترده قرار می گیرند. در مجموع، 13/6% نیز در کلاس 3 قرار داشته که نشانگر حساسیت اکولوژیکی بالا و عدم بهره مندی از شرایط مناسب به منظور توسعه گردشگری می باشد و در زون حفاظتی قرار میگیرد. در پایان، فعالیت های گردشگری مناسب برای هر زون پیشنهاد گردید.

خلاصه ماشینی:

مطالعات مختلفی در مورد ارزیابی توان زیست محیطی و یا قابلیت‌سنجی مناطق برای توسعه گردشگری صورت گرفته است (همانند: مخدوم، گشتاسب میگونی (5)، بوید و همکاران"9" Text="- Boyd et al"/ (15)، مینا گاوا و تاناک"10" Text="- Minagawaamp; Tanaka"/ (34)، بنرجی و همکاران"11" Text="- Banerjee et al"/ (12)، دنگ و همکاران"12" Text="- Deng et al"/ (20)، نوری و شریفی‌پور (36)، جوزی و همکاران (25)، برگر و کریستن"13" Text="- Burgeramp; Christen"/ (16) و پیرمحمدی و همکاران (39)). هدف اصلی این مطالعه، تعیین ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین به منظور انجام گردشگری به ویژه از نوع فعالیت‌های فضای باز و معرفی فعالیتهای مناسب برای هر منطقه با توجه به ویژگی‌ها و خصوصیات هر بخش از منطقه به منظور حفاظت از محیط زیست و فضاهای طبیعی شهرستان شاهرود است. مرحله 6؛ تهیه لایه فعالیت‌های گردشگری متناسب با پتانسیل اکولوژیکی منطقه پس از تهیه نقشه واحدهای زیست محیطی نهایی از طریق مقایسه این لایه با مدل اکولوژیکی اقدام به تعیین مناطق مناسب و واجد شرایط برای توسعه گردشگری می‌گردد. Evaluation of Ecological Capability using Spatial Multi Criteria Evaluation Method (SMCE) (Case study: Implementation of Indoor Recreation in Varjin Protected Area – Iran), International Journal of Environmental Science and Development, Vol. 1, No. 3. In this research, in order to identify the environmental potential of Shahrood County for tourism, GIS as the best suitable technique for land evaluation and site feasibility was used along with Index Overlaying (IO).

کلیدواژه ها:

سیستم اطلاعات جغرافیایی ، گردشگری ورزشی ، ارزیابی توان اکولوژیکی ، رویهم گذاری لایه ها


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.