Skip to main content
فهرست مقالات

حقوق مصنفان و مؤلفان در ایران

نویسنده:

(2 صفحه - از 42 تا 43)

کلید واژه های ماشینی : حقوق، پدید آورنده، حقوق مصنفان و مؤلفان، اثر، هنری، مقرراتی جهت حفظ حقوق مادی، حقوق شخص پدید آورنده، حق مادی، شخص پدید آورنده، مقررات حمایت از پدیدآورندگان ذکر

خلاصه ماشینی:

"در چه مواردی نسخه‌برداری از آثار دوازده گانه مذکور بدون اجازه پدید آورنده مجاز است؟1-مطابق ماده 8 قانون حمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان«کتابخانه‌های عمومی و مؤسسات جمع‌آوری نشریات و موسسات علمی و آموزشی که به صورت غیرانتفاعی اداره می‌شوند، می‌توانند طبق آئین نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید از اثرهای مورد حمایت این قانون از راه عکسبرداری یا طرق مشابه آن به میزان مورد نیاز و متناسب با فعالیت خود عکسبرداری کنند»2-چنانچه نسخه‌برداری از کتاب، رساله، جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری، و ضبط برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی جهت استفاده شخصی و غیر انتفاعی باشد، محتاج به کسب اجازه از پدید آورنده نیست. تا چه زمانی حقوق پدید آورنده، مورد حمایت قانون است؟حقوق پدید آورنده بر اثر خود، تا زمانی که در قید حیات است مورد حمایت قانون خواهد بود ولی چنانچه پدیدآورنده فوت نماید حقوق مربوط به اثر-خواه منتشر شده یا نشده باشد-به وراث و یا شخص دیگری که این حقوق به نفع وی وصیت شده است منتقل می‌گردد. از نظر قانونگذار حقوق وراث و یا شخص ثالث مذکور تا سی سال پس از مرگ پدید آورنده مورد حمایت قانون خواهد بود و پس از گذشت 30 سال از مرگ صاحب اثر، حقوق مربوطه مادی اثر مورد حمایت قانون نخواهد بود و هر شخصی می‌تواند از آن استفاده نماید و چنانچه پدیدآورنده فاقد وارث یا موصی له باشد این حقوق تا 30 سال پس از مرگ پدید آورنده در اختیار وزارت ارشاد اسلامی قرار خواهد گرفت تا به منظور استفاده عمومی به نشر و چاپ و عرضه آن بپردازد."

صفحه:
از 42 تا 43