Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تجارب کاهش آسیب پذیری شهری در مقابل سوانح

نویسنده:

(13 صفحه - از 1 تا 13)

چکیده:

امروزه, برنامه‌های کاهش آسیب‌پذیری به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد کاهنده تلفات و خسارات در مقابل سوانح در مقیاس شهری مطرح هستند. این پژوهش با رویکرد کمی و به روش تاریخی» به مطالعه اسناد و مدارک موجود در این زمینه و جمع آوری تجربیات دارای اهمیت ایران و جهان» در مقیاس شهری پرداخته است. بررسی فراوانی رویکردهای بکار گرفته شده در تجربیات کاهش آ سیب‌پذیری بررسی شده نشان می‌دهد بیشترین فراوانی را رویکرد توجه به زیر ساخت ها و شریان‌های حیاتی مانند راه‌ها به خود اختصاص داده و برنامه‌ریزی کاربری زمین» مکان‌یابی و تلاش در خدمات‌ر سانی مناسب از این طریق در رتبه دوم فراوانی قرار دارد. از طرفی عدم توجه درخور به رویکردهایی نظیر توجه به ویژگی‌های غیر کالبدی شهرء کیفیت شهر و معماری» ارتقای آموزش و مشارکت شهروندان» توجه به ابعاد رویه‌ای مداخلات شهری,» مدیریت یکپارچه و هماهنگ بحرآن و نهایتا استفاده از فرصت‌های بازسازی در این بررسی‌ها مشهود است.

خلاصه ماشینی:

اهداف پروژۀ افزایش ایمنی لرزه‌ای در بخش pille:  بهترکردن کیفیت ساختمان‌سازی و شرایط زندگی شهروندان  نوسازی سیستم شهری ازطریق مداخله برای بازگرداندن کارایی اصلی بنا‌ها و فضاهای باز عمومی  ترویج یک راه‌حل مطلوب برای نوسازی ساختمان‌ها و جنبه‌های اقتصادی- اجتماعی با توجه به رفتارهای فرهنگی و آسایش اجتماعی  بالابردن دانش در مورد پایداری، ایمنی لرزه‌ای، و نوسازی شهری ازطریق مشارکت مردم در تصمیم‌گیری می باشد مداخلۀ معماری و سازه برای نوسازی ساختمان‌ها و آنچه که برای ایمنی نیاز دارند، در این طرح‌ها تحت موارد زیر اتفاق می‌افتد:  تعویض بخشی از سازه و تخریب بخش‌های آسیب‌پذیر  حذف بخش‌های فرسوده از نمای بناها (نقاشی‌ها، اندودها، درب و پنجره‌های بیرونی، قسمت‌های تزئینی مانند ستون‌چه‌های باریک، سقف‌های احاطه‌کنندۀ بنا، و کتیبه‌ها)  ازبین‌بردن زواید سقف و تعویض سفال‌ها و لوله‌های درون آن همچنین در نوسازی فضاهای عمومی، بایستی اقداماتی نظیر اقدامات زیر صورت گیرد:  بخش‌های نامطلوب ساختمان‌ها و فضاهای عمومی تخریب شود  به میدان‌های شهری با توجه به رفتارهای فرهنگی محلی توجه شود  و بازسازی مسیرهای آسیب‌دیده و فرسوده صورت گیرد برنامه ریزی و طراحی شهری برای کاهش خطر زلزله در اکلند کالیفرنیا با توجه به نتایج به دست آمده حاصل از مطالعات R.

کلیدواژه ها:

برنامه‌ریزی کاربری زمین ، آسیب پذیری شهری ، شریان‌های حیاتی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.