Skip to main content
فهرست مقالات

مشخصه‌های موثر بر افزایش حس سرزندگی در محله قصرالدشت شیراز مستخرج از پایان‌نامه با موضوع طراحی مرکز تجمع محله‌ای با رویکرد افزایش حس سرزندگی در محله قصرالدشت شیراز

نویسنده:

(8 صفحه - از 59 تا 66)

چکیده:

مجموعه‌ای از فعالیت‌های فرهنگی و کالبدی براساس نیازهاء فعالیت‌ها و رفتارهای ساکنین» شهر را تشکیل می‌دهد. برنامه‌ریزی شهری به دنبال ارتقای کیفیت زندگی ساکنان شهر و ساختن شهری مناسب برای زندگی( سرزندگی) است. محلات شهری به عنوان بستر زندگی اجتماعی و کوچکترین واحد تقسیمات شهری در ایجاد و خلق جاذبه های مکان جهت سکونت و سایر فعالیت‌ها مناسب هستند. در محله سرزنده» فضاهای عمومی ترغیب کننده افراد جهت حضور در محیط بوده و ساکنان از بودن در محیط بیرون از خانه احساس رضایت» راحتی و آسایش دارند. مرکز محله به مثابه قلب تپنده‌ای است که عناصر فرهنگیء مذهبی و خدماتی را در خود جای داده و با وجود قابلیت‌ها و کیفیت‌های محیطی فرصت حضور ساکنین را فراهم می‌آورد» در نتیجه باعث ایجاد حس سرزندگی و تعلق و پیوند عاطفی میان ساکنین محله می شوند. هدف از این پژوهش؛ با توجه به نیازهای فرهنگی و اجتماعی ساکنین محله قصرالدشت شیرازء استخراج مشخصه‌های سرزندگی ست که فرصت‌هایی را جهت حضور فعال ساکنین و زمینه‌های ارتقا حس سرزندگی و پویایی و همچنین افزایش هر چه بیشتر حس تعلق ساکنان به محله فراهم خواهد کرد. در این راستا روش تحقیق در این پژوهش کیفی و از نوع توصیفی- تحلیلی می‌باشد. جمع‌آوری داده‌ها از طریق مطالعات کتابخانه‌ای, مصاحبهء مشاهده و برداشت میدانی بوده است. در نتیجه مدل تحلیلی پژوهش که درواقع دربرگیرنده مدل کلی عوامل اثرگذار بر سرزندگی محلات می‌باشد.ء تدوین گردیده و در انتها مولفه‌هایی در راستای ارتقای سرزندگی محله قصرالدشت ارائه شده است.

خلاصه ماشینی:

در پایان نامه‌ با عنوان راهکارهای ارتقای حیات و سرزندگی در بافت‌های فرسوده منطقه 12 تهران ناحیه 2، به نگارش سرور خداپرست ساده لشه در سال 1390 با توجه به اهمیت بافت فرسوده در شکل‌گیری تحولات فرهنگی و اجتماعی و تاریخی و هویت بخشی در جهت احیا مجدد و ایجاد فضای سرزنده و مثمر بیان می‌کند. در انتخاب نمونه موردی با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی حائز اهمیت محله قصرالدشت شیراز و با توجه به این نکته که این محله، محل زندگی اقشار مختلف با سطح اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متنوع می‌باشد مورد ارزیابی و بیان مولفه‌های سرزندگی آن پرداخته شده است. سرزندگی به مفهوم تنوع فعالیت‌ها و استمرار جریان زندگی در محله و ایجاد حس تعلق و تناسبات انسانی در کالبد محله و مرکز محله، به این نتیجه می‌رسیم که علاوه بر در نظر گرفتن مسائل کمی، باید بر مسائل کیفی طراحی اهمیت قائل شده و در عین حفظ شروط مکانی سرزنده اعم از پیاده مدار بودن و حضور عناصر شاخص، و در نظر گرفتن عوامل کالبدی به بهترین شکل، فضایی عمومی و همگانی در مجموعه به منظور تقویت تعاملات و مشارکت ساکنین در نظر گرفته شود و حضور و مشارکت افراد که شرط تحقق سرزندگی است با ایجاد امنیت به حد اعلای خود رساند و در این میان تامین شرایط مناسب زیستی و کاهش آلودگی‌های محیطی بسیار حائز اهمیت است. نمودار 4- بررسی میزان عوامل موثر بر سرزندگی از دیدگاه ساکنین از طریق مصاحبه ( ماخذ: نگارنده) به طور خلاصه نتایج پژوهش میدانی بیان می‌دارد:  با توجه به کمرنگ شدن هویت و ساختار قدیمی محله، احیای بافت محله و برگرداندن حس مکان در اولویت باید قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

محله ، فضای شهری ، سرزندگی ، مولفه‌ها ، قصرالدشت شیراز


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.