Skip to main content
فهرست مقالات

تاثیر قابلیت مقایسه و ثبات رویه حسابداری بر عدم تقارن اطلاعاتی : رویکرد متن‌کاوی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 133 تا 150)

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر قابلیت مقایسه و ثبات رویه حسابداری بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری پژوهش؛ شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه مورد مطالعه پژوهش شامل80 شرکت در بازه زمانی 1389-1395می باشد. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیره از نوع داده های ترکیبی استفاده شده است. جهت اندازه گیری ثبات رویه حسابداری از تکنیک متن کاوی(مدل فضای برداری) استفاده شده است. نتایج و یافته های پژوهش نشان می دهد که قابلیت مقایسه حسابداری بر عدم تقارن اطلاعاتی تاثیر منفی دارد. همچنین نتایج و یافته های پژوهش موید این است که با افزایش ثبات رویه شرکت، عدم تقارن اطلاعاتی کاهش می یابد. به نظر می رسد در بازار سرمایه ایران، استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری و سرمایه گذاران به ویژگی کیفی قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری اهمیت زیادی می دهند و به دلیل دردسترس کردن اطلاعات خصوصی شرکت ها، در تحلیل های خود توجه زیادی به آن دارند. همچنین به نظر می رسد تغییر روش های حسابداری شرکت ها از نظر مشارکت کنندگان بازار سرمایه اهمیت زیادی داشته و با ایجاد ابهامات بیشتر در خصوص دلایل تغییر روش های حسابداری منجر به افزایش عدم تقارن اطلاعاتی می گردد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.