Skip to main content
فهرست مقالات

تاثیر ساعت کار انعطافپذیر زنان بر ایفای مسئولیتهای خانوادگی با رویکرد اسلامی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (30 صفحه - از 241 تا 270)

خانواده در اسلام از جایگاه بسیار رفیعی برخوردار است. دین اسلام از یک‌سو نقش زنان را در ایفای مسئولیت‌های همسرداری، مادری و رسیدگی به امور منزل در خانواده مورد تاکید قرار می­دهد و از سوی دیگر اشتغال زنان را در چارچوب ارزش­های اسلامی بسیار محترم می­شمارد. در این راستا مطالعه حاضر به بررسی تاثیر ساعت کار انعطاف‌پذیر زنان بر ایفای مسئولیت­های خانوادگی آنان با رویکرد اسلامی می­پردازد. درانجام اینپژوهش 260 نفراز زنان کارمند متاهل مراکز آموزش عالی شهر تبریز با روش نمونه­گیری احتمالی طبقه‌بندی‌شده به تفکیک دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی انتخاب شدند و پرسشنامه­ها در زمستان 1396 و بهار 1397 به‌صورت تصادفی میان آنان توزیع گردید. تحلیلنتایجبا استفاده ازضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی ساده و چندگانهنشان داد که انعطاف­پذیری ساعت کار زنان بر میزان ایفای مسئولیت‌های خانوادگی آنان تاثیر مثبت دارد؛ همچنین نتایج آزمون فریدمن موید آن است که زنان در صورت کاهش ساعت کاری ناشی از به‌کارگیری انعطاف­پذیری ساعت کار، بیشترین زمان آزادشده خود را صرف ایفای مسئولیت­های خانوادگی خود خواهند کرد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.