Skip to main content
فهرست مقالات

طراحی الگوی آموزشی مبتنی بر نظریه‌ی بار شناختی بر اساس تحلیل محتوای کیفی و اعتباریابی درونی و بیرونی آن

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (27 صفحه - از 1 تا 27)

هدف از انجام این پژوهش، طراحی و اعتباریابی الگوی آموزشی مبتنی بر نظریه‌ی بار شناختی بود. با توجه به این هدف کلی، اهداف جزئی پژوهش، طراحی الگوی آموزشی مبتنی بر نظریه‌ی بار شناختی، اعتباریابی درونی الگوی آموزشی مبتنی بر نظریه‌ی بار شناختی، اعتباریابی بیرونی الگوی آموزشی مبتنی بر نظریه‌ی بار شناختی از طریق بررسی تاثیر آن بر یادگیری دانش‌آموزان. جامعه‌ی آماری کلیه‌ی مقالاتی بودند که از طریق موتور جستجوی google و بانک‌های اطلاعاتی ebsco، wiley و sciencedirect قابل دانلود بودند. در این پژوهش از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شده است. حجم نمونه شامل 25 مقاله و 4 کتاب بود. واحد تحلیل محتوا در این پژوهش، مضمون بود. طبق تحلیل محتوای انجام شده بر روی متن 25 مقاله و 4 کتاب در نظریه‌ی بار شناختی، سه طبقه‌ی بار شناختی درونی، بار شناختی بیرونی و بار شناختی مطلوب به دست آمد. در نتیجه‌ی انجام تحلیل بیشتر بر روی استنتاج‌های به دست آمده در هر سه طبقه‌، مولفه‌های الگو به دست آمد. در نهایت، نتیجه‌ی تمامی تحلیل محتواهای انجام شده بر روی مقاله‌ها و کتاب‌ها و استنتاج‌ها و مولفه‌های به دست آمده از آنها، در قالب الگو ارائه گردید. نتایج حاصله از اعتباریابی درونی و بیرونی در این پژوهش نشان داده است که الگوی آموزشی ارائه شده بر مبنای نظریه‌ی بار شناختی، اثربخشی لازم را برای آموزش به دانش‌آموزان دارد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.