Skip to main content
فهرست مقالات

پیش‌بینی انگیزه پیشرفت بر اساس سرسختی روان‌شناختی و حمایت اجتماعی در دختران دانش‌آموز

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (13 صفحه - از 139 تا 151)

هدف از پژوهش حاضر پیش بینی انگیزه پیشرفت بر اساس سرسختی روانشناختی و حمایت اجتماعی در بین دانش‌آموزان دختر دبیرستانی بود. روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری دانش‌آموزان دبیرستانی دختر در دبیرستان های آموزش و پرورش منطقه 9 شهر تهران بودند. نمونه مورد مطالعه شامل 70 دانش آموز بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. از آزمون سرسختی روانشناختی لانگ و گولت (2003)، پرسشنامه حمایت اجتماعی پروسینالو و هلر (1983) (مقیاس دوستان و خانواده) و آزمون انگیزه پیشرفت هرمنس (1970) برای جمع آوری داده ها استفاده شد. داده ها از طریق تحلیل رگرسیون چندگانه و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که سرسختی روانشناختی (561/0 =r، حمایت اجتماعی خانواده (549/0 =r) و حمایت اجتماعی دوستان (408/0r=) با انگیزه پیشرفت ارتباط دارند. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که سرسختی روانشناختی ) p<0.01و حمایت اجتماعی خانواده p<0.01) ( به طور معنادار انگیزه پیشرفت را پیشبینی میکنند. با توجه به اینکه انگیزه پیشرفت با سرسختی روانشناختی و حمایت اجتماعی رابطه مثبت دارد؛ بنابراین پرروش صفت سرسختی در دانش آموزان و ایجاد یک سیستم حمایتی در خانواده میتواند در افزایش انگیزه پیشرفت دانش آموزان موثر باشد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.