Skip to main content
فهرست مقالات

ﮐﺎرﮐﺮد وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻣﻨﯿﺖ در اﻗﺪامﻫﺎی ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎمل

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم) (34 صفحه - از 27 تا 60)

حفاظت از دارایی، منافع و ارزش‌ها از مهمترین اولویت‌های هر فرد و جامعه است و درواقع تامین سطح مطلوبی از این حفاظت را می‌توان امنیت آن به حساب آورد. برای مقایله با نهدیدهایی که ممکن است موارد بالا را دچار خطر کند و به آن‌ها آسیب و صدمه‌ای وارد اقدام‌هایی صورت می‌پذیرد که می‌توان آن‌ها را به دوگروه اقدام عامل و غیرعامل تفسیم بندی نمود. سابقه نشان می‌دهد که هرگز اقدام‌های عامل برای مقابله با تهدیدهای گفته شده کفایت نکرده است و به این علت پدافند غیرعامل برای مقابله با حوادث غیرطبیعی یا ساخته‌ی دست انسان در تمام حوزه‌های زندگی بشری قابل تعریف است. باتوجه به ضرورت انجام اقدام‌های پدافند غیرعامل در تمام حوزه‌ها و مقاطع زمانی(اعم از دوران جنگ یا صلح) و تاثیر متقابل این اقدام‌ها و مباحث امنیتی، بررسی روابط متقابل این دو حوزه از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که نبود و توجه کافی به ویژگی‌های خاص حوزه‌ی امنیت، می‌تواند منجر به نتایجی متفاوت و حتی متضاد با اهداف اولیه گردد و خود زمینه‌ساز ایجاد تهدیدهای دیگری شود. نوشتار حاضر برای بررسی مسئله موجود در فراروی پژوهش‌گر مبنی بر اینکه ،ویژگی‌های امنیت چه تاثیراتی بر اصول و اقدام‌های پدافند غیرعامل برجای می‌گذارند که عدم توجه یه آن‌ها موجب بروز عایج وآثار متفاوتی با برآوردهای صورت گرفعه می‌شوند؟، نلاش نموده تا با هدف قراردادن ،شناخت کارکرد ویژگی‌های امنیت در اقدام‌های پدافند غیرعامل، یافته پاسخ برای سوال اصلی خویش مبلی بر اینکه ،ویژگی‌های امنیت از چه کارکردهایی در اقدام‌های پدافند غیرعامل برخوردار هستند؟، با استفاده از روش موردی- زمینه‌ای در روند اجرای پژوهش) برای جمم‌آوری اطلاعات از روش جمع ‌آوری کتابخانه‌ای و برای لحاظ نظر نخبگان (شامل مدیران ‌ و کارشناسان شاغل در حوزه‌های مدیریتی, اجرایی و پژوهشی مرتبط با املیت و پدافند غیرعامل) در مورد یافته‌های پژوهش از ابزار پرسش‌نامه اسفاده نموده است. روش به‌کار رفعه برای تحلیل مبالحث در این تحقیق، برای تحلیل پافته‌ها از روش «تکیه بر موضوع‌های نظری» با روش به کار رفته برای تحلیل دست‌ یافتن به دیدگاه‌های جدید و ژرف‌نگری در موضوع‌های مرتبط با امنیت و پدافند غیرعامل استفاده شده است. یافته‌های نهایی پژوهش تائیدکننده فرضیة پژوهش مبنی بر رابطه تاثیر و تاثر متقابل ویژگی‌های اصلی انسانیت (توام بودن وجوه عینی و ذهنی، نسبی بودن؛ پیچیدگی و فراگیر بودن) با اقدام‌های پدافند غیرعامل بوده و اغلب یافته‌های تحقیق به تائید جامعه نمونه رسید.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.