Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی استفاده از داده‌های مستند کتاب‌خانه‌ای در ویکی‌های فارسی (مطالعه موردی ویکی‌شیعه)

نویسنده:

(16 صفحه - از 129 تا 144)

هدف از این نوشتار، بررسی استفاده از داده‌های مستند کتاب‌خانه‌ای در ویکی‌شیعه است. پژوهش از نوع توصیفی و به روش کتاب‌خانه‌ای و تحلیل محتواست. جامعه آماری شامل تمام مدخل‌های اشخاص ویکی‌شیعه فارسی است. چون آمار دقیقی از تعداد مدخل‌ها نداشتیم و به تعداد آن‌ها افزوده می‌شد، نمونه صدتایی به روش نمونه‌برداری، تصادفی طبقه‌ای انتخاب گردید. سپس بر اساس نمونه‌برداری هدف‌دار، شش پایگاه مستند کتاب‌خانه‌ای انتخاب و مدخل‌های اشخاص ویکی‌شیعه در آن‌ها جستجو گردید و نتایج توسط نرم‌افزار spss تجزیه و تحلیل شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اطلاعات 88 درصد از مدخل‌های بررسی‌شده، در پایگاه‌های مستند کتاب‌خانه‌ای وجود دارد که به ترتیب: بانک مستندات کتاب‌خانه ملی ایران، برگه‌دان مستند مجازی بین‌المللی و شماره استاندارد بین‌المللی نام، بیشترین درصد فراوانی را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین، اطلاعات بیش از نیمی از این مدخل‌ها، در بیش از پنج پایگاه بررسی‌شده، موجود است. همچنین بیشترین میانگین به برگه‌دان مستند فراگیر و کمترین میانگین به بانک مستندات کتاب‌خانه ملی ایران مربوط است و با توجه به این‌که مقدار خطای آلفای آزمون برابر با صفر است، تفاوت میان میانگین‌های پایگاه‌های داده‌ای مستند و مدخل‌های اشخاص ویکی‌شیعه در سطح اطمینان 95 درصد، معنا‌دار است. پیوند بین فهرست‌های مستند کتاب‌خانه‌ای و ویکی‌شیعه،‌ ضمن پیدایی‌نمایی بهتر منابع کتاب‌خانه‌ها و افزایش اعتبار علمی مقالات ویکی‌شیعه، الگویی را برای استفاده در سایر پایگاه‌ها و نیز شیوه‌ای را برای همکاری‌ میان کتاب‌خانه‌ها و ویکی‌ها و حرکت به سوی وب معنایی فراهم می‌کند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.