Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه نظارت از طریق بدهی بانکی کوتاه‌مدت و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (18 صفحه - از 1 تا 18)

چکیده مدیریت سود زمانی روی می‌دهد که مدیریت قضاوت شخصی خود را در گزارشگری مالی و ساختار معاملات اعمال‌نماید. به‌عبارت دیگر مدیریت گزارش‌های بدیل و جایگزینی را دررابطه با عملکرد شرکت جهت گمراه‌کردن ذینفعان ارائه می‌نمایند. حال به‌نظر می‌رسد که ساختار بدهی کوتاه‌مدت می‌تواند مزایای نظارتی داشته‌باشد. زیرا موجب نظارت بیش‌تر از سوی بستانکاران می‌شود و درنتیجه موجب کاهش مدیریت سود می‌گردد.هدف از پژوهش حاضر،بررسی تاثیر نظارت از طریق بدهی‌های کوتاه‌مدت بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی می‌باشد. برای انجام این پژوهش، 136 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال‌های 1389 تا 1394 مورد بررسی قرارگرفته‌است. برای سنجش مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی، از معیار اقلام تعهدی اختیاری استفاده‌شده که بااستفاده از مدل ارائه‌شده توسط سیمن و فانگ (2014) مورد محاسبه قرار گرفت. روش تحقیق مورداستفاده روش همبستگی و روش تحلیل داده‌ها رگرسیون چندمتغیره می‌باشد. نتایج پژوهش حاکی از وجود رابطه معنی‌دار بین بدهی‌های بانکی کوتاه‌مدت و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی در شرکت‌های دارای رتبه اعتباری پایین بود. همچنین یافته‌های پژوهش نشان داد که بین بدهی‌های بانکی کوتاه‌مدت و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی در شرکت‌های دارای رتبه اعتباری بالا رابطه معناداری وجود ندارد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.