Skip to main content
فهرست مقالات

ارتباط بین تأمین مالی خارجی و افشای داوطلبانه با تأکید بر وضعیت مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (25 صفحه - از 203 تا 227)

اصطلاح افشای داوطلبانه مفهوم گسترده‌ای است که از جنبه‌های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی ارتباط بین تامین مالی خارجی و افشای داوطلبانه با تاکید بر وضعیت مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش داده‌های 170 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع‌آوری شد. به منظور بررسی روابط بین متغیرها از رگرسیون چندمتغیره و به منظور برازش الگوی رگرسیون، از روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده گردید. همچنین جهت آزمون فرضیه‌ها از روش داده‌های ترکیبی استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد بین تامین مالی خارجی و افشای داوطلبانه ارتباط منفی وجود دارد و بین وضعیت مالی با افشای داوطلبانه رابطه مثبتی وجود دارد. همچنین وضعیت مالی از طریق شاخص اندازه‌گیری ارزش شرکت تاثیر افزایشی بر رابطهٔ بین تامین مالی خارجی و افشای داوطلبانه دارد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.