Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی کتاب

نویسنده:

(1 صفحه - از 37 تا 37)

کلید واژه های ماشینی : رمان، شخصیت، شهرهای نمک، واحه، اسطوره، نفت، تاریخ، سمبل، مکان، رفتار

خلاصه ماشینی:

"و چگونه ممکن است که مکان در رابطه با جامعه‌ای که در حال تحول مستمر است-و حتی‌ مکان نیز خصوصیات خود را از دست می‌دهد-قهرمان و محور اصلی باشد؟ -در قسمت اول این رمان کوشیده‌ام تا ویژگیهای‌ دو مرحله را ثبت کنم:صحرا،از زمانی که زندگی بر بساط آن آغاز شد تا دههء سوم قرن فعلی که شیوهء زندگی همان‌(به تصویر صفحه مراجعه شود) شیوهء آغازین است. اما در رابطه با شهرهای نمک این رمان‌ بیشتر از آنکه به رمان تاریخی یا مستند نزدیک باشد از یک دید عمیق می‌کوشد تا به گونهء یک نگاه تازه بر یک‌ مرحلهء تاریخی با وقایع معین-که واقعا اتفاق افتاده‌اند- جلوه کند. آیا با شخصیتهایی که در این رمان حضور دارند، هیچ ارتباطی در زندگی واقعی داشته‌اید؟ -ممکن است نویسنده شخصیت بخصوصی را دوست‌ داشته باشد و با او همدردی بکند و خویش را در او و به‌ جای او قرار دهد. اما اگر رمان آمریکای لاتین در این زمینه بر ما سبقت گرفته‌ و برای خود جایی باز کرده است به این معنی نیست که‌ همهء میراث فرهنگی ما باید به حساب کشفیات آمریکای‌ لاتین واریز شود."

صفحه:
از 37 تا 37