Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی و تحلیل نحوه آموزش تلفظ زبان فارسی در مجموعه آموزشی آموزش فارسی به فارسی

نویسنده:

(24 صفحه - از 61 تا 84)

پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل نحوة آموزش تلفظ زبان فارسی در مجموعة آموزشی آموزش فارسی به فارسی در مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی المهدی وابسته به جامعه‌المصطفی پرداخته و در پی پاسخ گویی به این برسش است که محموعةآموزشی مورد نظر این پژوهش تا جه میزان به مولفه‌های آموزش تلفظ توجه داشته است. در این پژوهش دو هدف اصلی دنبال شد: نخست. بررسی و تحلیل تنحوة آموزش تلفظ زبان فارسی در مجموعة آموزشی منتخب. دوم ارائة الگویی مبتنی بر یافته‌های نوین علمی در چارچوب رویکرد تکلیف‌محور برای آموزش تلفظ زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان. پژوهش حاضر به روش کتابخانه‌ای انجام شد. برای بررسی نحوة آموزش تلفظ در محموعة آموزشی منتخضب. ابتدا رویکردها. اصول. روش‌ها و تکنیک‌های آموزش تلفظ بررسی شد. سپس سه فهرست وارسی پژوهشگر ساخته برای ارزیابی شیوهای آموزش تلفظ در این مجموعة آموزشی طراحی شد. این سه فهرست وارسی, به ترتیب. میزان بازنمایی رویکردهای بدلی - شهودی. تحلیلی - زبانی و چارچوب کانینگزورث را ارزیابی کردند. نتایج به‌دست‌آمده از بررسی و تحلیل نحوة آموزش تلفظ در محموعة آموزشی آموزش فارسی به فارسی، نشان داد که این مجموعه. بیشترین همسویی را با رویکرد بدلی - شهودی و کمترین همسویی را با رویکردهای کانینگ زورث و تحلیلی - زبانی داشته است. در نهایت. براساس یافته‌های پژوهش: یک طرح پیشنهادی مطابق با رویکرد تکلیف‌محور برای آموزش تلفظ زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان پیشنهاد شد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.