Skip to main content
فهرست مقالات

مطالعه نقش مداخله‌گرایانه رضایت جنسی در تأثیرگذاری عشق‌ورزی بر رضایت زناشویی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (28 صفحه - از 1 تا 28)

رضایت‌مندی زناشویی می‌تواند به‌عنوان یکی از متغیرهای کلیدی در کیفیت زندگی زوجین تأثیرگذار بوده و سبب بهبود روابط بین فردی و پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی از سوی افراد در محیط‌های کاری‌شان باشد. بر این اساس هدف کلی این پژوهش مطالعه‌ی نقش مداخله‌گرایانه رضایت جنسی در تأثیرگذاری عشق‌ورزی بر رضایت زناشویی است. روش تحقیق از نوع پیمایشی بوده و ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه‌های استاندارد است. جامعه‌ی آماری مورد مطالعه شامل کلیه‌ی کارکنان متأهل دانشگاه تبریز به تعداد 821 نفر است که از این تعداد 261 نفر با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب انتخاب‌ شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر، رضایت جنسی و عشق ورزی دارای رابطه‌ی مثبت و معنی‌داری با رضایت زناشویی هستند؛ همچنین متغیر عشق‌ورزی از طریق تأثیرگذاری مثبت بر متغیر رضایت جنسی موجب افزایش رضایت زناشویی می‌شود. نتیجه آنکه با توجه به یافته‌ها، عشق‌ورزی و رضایت جنسی و آگاهی زوجین در این موارد می‌تواند باعث افزایش رضایت زناشویی در همه‌ی ابعاد و به‌تبع آن استوارتر شدن بنیان خانواده در جامعه گردد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.