Skip to main content
فهرست مقالات

شناسایی عوامل موثر جهت تبدیل دانشگاه‌ها به دانشگاه کارآفرین

نویسنده:

(22 صفحه - از 187 تا 208)

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر جهت تبدیل دانشگاه‌ها به دانشگاه کارآفرین صورت گرفت. در این راستا، ابتدا به بررسی ادبیات و مبانی نظری موجود در این حوزه پرداخته و پس از استخراج عوامل موجود در ادبیات پژوهش، این عوامل دسته‌بندی و در قالب پیش‌نویس پرسشنامه محقق ساخته طراحی گردید. سپس با استفاده از مصاحبه نیمه ساختمند با متخصصان حوزه کارآفرینی، عوامل استخراج‌شده بررسی و ماحصل آن رد تعداد کمی از آن‌ها و تایید دیگر عوامل شناسایی‌شده گردید. در مرحله بعد بر اساس عوامل شناسایی‌شده، به بررسی وضعیت موجود دانشگاه الزهرا (س) در این‌خصوص پرداخته شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر رویکرد، کمی و از لحاظ گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع پیمایشی‌ محسوب می‌شود. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر اعضای هیئت‌علمی دانشگاه الزهرا (س) برابر با 344 نفر است که با استفاده از جدول مورگان، 182 نفر از آن‌ها از طریق نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته بود. در بخش نخست پژوهش، یافته‌ها حاکی از شناسایی 8 عامل و 50 شاخص مشتمل بر عامل رهبری کارآفرینانه (8 شاخص)، عامل ساختار سازمانی کارآفرینانه (4 شاخص)، عامل آموزش کارآفرینی (9 شاخص)، عامل فرهنگ کارآفرینانه (9 شاخص)، عامل اعضای هیئت‌علمی و کارکنان خلاق و نوآور (7 شاخص)، عامل بازاریابی کارآفرینانه (4 شاخص)، عامل تامین اقدامات حمایتی کارآفرینانه (4 شاخص)، عامل تجاری‌سازی تحقیقات (5 شاخص) است که همه آن‌ها تایید شدند. در بخش دوم پژوهش که بر مبنای عوامل شناسایی‌شده، به بررسی وضعیت دانشگاه الزهرا (س) پرداخته شد، یافته‌ها حاکی از آن است که دانشگاه الزهرا (س)، جز در عامل «ساختار سازمانی کارآفرینانه»، در سایر عوامل شناسایی‌شده در وضعیت مطلوبی به‌ سر نمی‌برد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.