Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی کارایی و پهنه‌بندی کیفی منابع آب زیرزمینی دشت نقد جهت مصارف شرب، کشاورزی و صنعت

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 18 تا 37)

آبخوان دشت نقده واقع در قسمت جنوب‌غربی دریاچة ارومیه تامین‌کنندة نیازهای آبی این ناحیه است. به‌منظور ارزیابی و طبقه‌بندی کیفی منابع آبی این دشت. نمونه‌برداری از تعداد ۳۳ حلقه چاه بهره‌برداری در تیرماه سال آپی ۱۳۹۵-۹۹ انجام گرفت و ویژگی‌های هیدروشیمیایی, غلظت یون‌های اصلی, فرعی و فلزات سنگین نمونه‌های آبی توسط روش‌های استاندارد اندازه‌گیری شد. با استفاده از داده‌های حاصل, امکان‌سنجی استفاده از آب زیرزمینی در مصارف مختلف با کاربرد روش‌های گرافیکی و معیارهای طبقه‌بندی کیفی شولر (شرب)» ویلکاکس (کشاورزی) و لانژیلر (صنعت) موردبررسی قرار گرفت. براساس اطلاعات موجود. به‌منظور تهیة انقشه‌های پهنه‌بندی کیفی مصارف آب. توزیع پارامترهای موثر در کیفیت هر نوع از کاربری با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (18) و روش درون‌یایی زمین‌آماری (کریجینگ) برای سطح دشت انجام گرفت. در این راستا پس از ایجاد لایه‌های رستری پارامترهای موثرء رده‌پندی و تلفیق آن‌هاء نقشه‌های نهایی پهنه‌بندی کیفی تهیه گردید. بر پایة نتایج درجة سختی آب شرب تمام نمونه‌ها بالا بوده و غلظت برخی از پارامترهای بیش از حدمجاز استاندارد آب شرب (۷۷110) و کشاورزی (۲۸0) است که می‌پایست کیفیت نامناسب این منابع موردتوجه قرار گیرد. ارزیابی کیفیت آب صنعتی» نشانگر رسوب‌گذار بودن 7۹۱ و خورنده پودن ۳۹/ نمونه‌هاء و همچنین کیفیت آب کشاورزی نشانگر کیفیت خوب و متوسط به‌ترتیب 172۹ و 1۳۹ نمونه‌های آبی بود. تجزیه‌وتحلیل نقشه‌های پهنه‌بندی کیفی با اطلاعات زمین‌شناسی» کاربری اراضی و توزیع واحدهای صنعتی دشت صورت گرفت و مشخص گردید که آب‌های زیرزمینی باکیفیت نامناسب به‌طور عمده در نواحی شمالی مرکز دشت و نواحی شرقی دشت وجود دارند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.