Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی تاثیر توسعه شهری و تغییرات پوشش اراضی بر دمای سطح زمین در شهر شهرکرد

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (17 صفحه - از 108 تا 124)

تغییر کاربری اراضی و افزایش مناطق شهری, تاثیر قابل توجهی بر دمای سطح زمین دارد. ازآنجا که توسعه شهری در حال حاضر یکی از پدیده‌های مهم درزمینة افزایش گرمای جهانی است. با توسعه سریع فناوری ماهواره‌ای و سنجش‌ازدور می‌توان به بررسی تغییرات دمای مناطق شهری در کمترین زمان ممکن پرداخت. هدف از این مطالعه. بررسی توسعه شهری و جزایر گرمایی شهری (17731) در شهرکرد با استفاده از داده‌های سنجش‌ازدور است. در اپن مطالعه, با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای لندست ۷ و ۸ شاخص نسبت گیاهی (1۷1) و شاخص پوشش گیاهی نرمال و دمای سطح زمین (1.87)» با استفاده از باندهای چند طیفی و حرارتی برآورد شد. نقشه کاربری اراضی نیز با استفاده از الگوریتم حداکثر احتمال در نرم‌افزار 10۲۳861 تهیه گردید. ضریب کاپا کل در سال ۱۳۸۲ و ۵ به ترتیب معادل ۰/۸۲ و ۰/۹۳ برآورد شد. با مقایسه دو شاخص گیاهی (3۷1 و ۷0۷71 و دمای سطح زمین در طی دوره ۱۳ ساله (۱۳۸۲ تا ۱۳۹۵) مشخص گردید که با توسعه شهری مقدار دمای سطح زمین برابر ۲/۲۱ درجه سانتی‌گراد (از ۶۰/۹۹ به ۶۲/۹0 درجه سانتی‌گراد) افزایش‌یافته است. نتایج نشان داد که همبستگی شاخص 0۷1 با نقشه دمای سطح زمین منفی ولی با شاخص 3۷1 مثبت است. همچنین هر دو شاخص 210۷7 و 13۷1 در محدوده فضای سبز با 1.87 رابطه معنی‌داری‌تری را در مقایسه با اراضی شهری و اراضی لخت دارند. با توجه به نقش پوشش گیاهی در تعدیل شرایط دمایی توصیه گردید. توسعه فضای سبز هم‌زمان با توسعه شهری, افزایش یاید.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.