Skip to main content
فهرست مقالات

تعیین رویشگاه بالقوه گیاه دارویی آنغوزه (ferula assafoetida) با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: منطقه چترود، کرمان)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (17 صفحه - از 147 تا 163)

استفاده بهینة اراضی نیازمند ارزیابی دقیق منابع بوم‌شناختی است. ازآنجایی که گیاهان دارویی شرابط اقلیمی و محیطی خاصی را می‌طلبند. لذا محققان و کارشناسان توجه ویژه‌ای به ارزیابی تناسب اراضی داشته و بر پایه مدل‌های بوم‌شناختی-کشاورزی, منابع محیطی را با روش‌های مناسب شناسایی, ارزیابی و به‌منظور اهداف خاصی قابلیت‌سنجی می‌نمایند. تحقیق حاضر به‌منظور بررسی تاثیر عوامل اقلیمی. توپوگرافی و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بر رویشگاه گیاه دارویی آنغوزه در منطقه چترود استان کرمان و پهنه‌بندی نواحی مناسب و مستعد توسعه این گیاه با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (78)) انجام شد. بدین منظور ابندا نیازهای بوم‌شناختی گیاه آنغوزه با استفاده از منابع علمی تعیین و درجه‌بندی گردید. سپس با نمونه‌برداری خاک از سطح منطقه در ۱۶ نقطه, نقشه‌های موضوعی موردنیاز تهیه و طبقه‌بندی شد. پارامترهای بررسی‌شده شامل بارش دماء ارتفاع شن, سیلت. رس آهک. اسیدیته هدایت الکتریکی, پتاسیم رطوبت اشباع, فسفر ماده آلی. و نیتروژن می‌باشند. درنهایت با تلفیق و هم‌پوشانی نقشه‌های وزد‌دهی شده در محیط 785 پهنه‌بندی رویشگاه گیاه آنغوزه استخراج گردید. نتایج نشان داد که گیاه آنغوزه در چهار پهنه (خیلی مناسب. مناسب, متوسط و ضعیف) ازنظر تناسب اراضی قرار گرفت. حدود ۶۸۲۹ هکتار (٩/۱۹ درصد) از منطقه چترود دارای تناسب بالایی جهت رویش گیاه آنغوزه می‌باشند که داشتن هدایت الکتریکی و اسیدیته پایین. ماده آلی بالا و ارتفاع ۰ تا ۲۵۰۰ متر از ویژگی‌های این منطقه است. حدودا ۹۸۱۹/۹ هکتار (۲۳/۸ درصد) از مساحت اراضی منطقه به دلیل کمبود بارش, ارتفاع بالا و کمبود مواد آلی جهت رویش آنغوزه نامناسب ارزیابی شد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.