Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل خشک‌سالی کشاورزی با استفاده از شاخص‌های سنجش ازدور (مطالعه موردی: شهرستان مریوان)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (19 صفحه - از 16 تا 34)

پیامد خشک‌سالی می‌تواند به‌صورت کاهش منابع آب. پوشش‌گیاهی و تغییرات در تولیدات کشاورزی نمایان شود. برای مطالعه و پایش خشک‌سالی نیاز به کمی‌سازی اثرات آن با استفاده از شاخص‌های خشک‌سالی است. هدف این مطالعه تحلیل خشک‌سالی کشاورزی شهرستان مریوان با استفاده از تصاویر لندست از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۹ است. بعد از پیش‌پردازش تصاویر» شاخص خشکی پوشش‌گیاهی (۷71) و شاخص سلامت پوشش‌گیاهی (۷111) استخراج گردیدند. پررسی شاخص‌ها نشان داد که خشک‌سالی کشاورزی در شاخص خشکی پوشش‌گیاهی (۷11) در هیچ سالی وجود نداشته و مقادیر ارزش پیکسل‌ها در این شاخص نزدیک به ۱۰۰ بوده که نشان‌دهند وضعیت نرمال و بهینه است به‌طوری که از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ وضعیت نرمال و از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۹ وضعیت بهینه در منطقه غالب بوده است. همچنین نتایج شاخص سلامت پوشش‌گیاهی نشان‌دهند وضعیت بدون خشکی در منطمّه است. بر اساس اپن شاخص, خشک‌سالی کشاورزی در طبقات خیلی شدید. شدید و متوسط در دورة موردمطالعه وجود نداشته و بیشترین مساحت نواحی خشکی ملایم در بخش‌های شرف و جنوب شرق در سال‌های ۱۳۷۹ ۱۳۸۰ ۱۳۸۲ و ۱۳۸۶ به ترتیب ۳۸/۲۳ ۳۸/۲۶ ۱۲/۲۹ و ۳۵/۷۶ کیلومترمربع بوده است. به‌طورکلی با توجه به تاکید اصلی این مطالعه بر مبنای شاخص خشکی پوششش گیاهی و شاخص سلامت پوشش‌گیاهی (۷777). از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۹ (به‌استثنای سال ۱) نتایج نشان‌دهندة عدم وجود خشک‌سالی کشاورزی در شهرستان مریوان است. با توجه مزایای تصاویر ماهواره‌ای همچون سطح پوشش وسیع‌ترء قدرت تفکیک زمانی بالاتر و هزینه کمترء استفاده از دانش سنجش ازدور برای مطالعة خشک‌سالی پیشنهاد می‌شود.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.