Skip to main content
فهرست مقالات

قوای نظری و عملی و نقش آنها در حق و تکلیف انسان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (22 صفحه - از 147 تا 168)

یکی از حلقات اندیشه ای علوم انسانی ساحت انسان شناساسانه آن است. در ترسیم نظام هنجاری و فلسفة ارزش نیز یافته های انسان شناسانة فلسفی، کلامی و تجربی بسیار تعیین کننده اند. در این مقاله که به بخشی از این برنامة پژوهشی می پردازد، پرسش اصلی این است که قوای نظری و عملی نفس ناطقة چه نقش و تاثیری در شکل گیری نظام تشریعی حق ها و تکلیف های انسانی دارند؟ پاسخ به این پرسش هدف این نوشتار است؛ و از سوئی به پژوهشهای فلسفی-کلامی، و از جانب دیگر به فلسفه ارزش و به ویژه ارزشهای اخلاقی و حقوقی پیوند خورده است. این بررسی ناگزیر به شیوة تحلیلی و تطبیقی به انجام خواهد رسید. با توجه به دامنة گستردة این پرسش، لاجرم قلمرو آن به آراء سه صاحب نظر برجسته مذکور محدود می گردد.ترتیب منطقی اقتضاء می کند که پس از طرح مسئله، نخست بنیادهای تصوری و تصدیقی آن تبیین گردد، و سپس چرائی و چگونگی ابتنای هریک از حق و تکلیف بر قوای نظری و عملی نفس انسانی جداگانه شرح داده شود. حاصل این مطالعه ثابت می کند که بدون وجود قوای مذکور در نفس انسانی نظام تشریعی حق و تکلیف مصداق ندارد و قابل توحیه نیست.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.