Skip to main content
فهرست مقالات

جهان‌بینی جغرافیایی سلفیت جهادی و آینده‌ی ژئوپولیتیک غرب آسیا؛ با تاکید بر تحولات عراق و سوریه

نویسنده:

علمی-پژوهشی (حوزه علمیه)/ISC (27 صفحه - از 36 تا 62)

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی جریان‌های موثر در انحطاط ژئوپولیتیکی در منطقه‌ی غرب آسیا و سیر تحولات سیاسی-ژئوپولیتیکی این منطقه و تاثیر جهان‌‌بینی جریان‌‌های جهادگرای سلفی بر شکل‌گیری سیر جدید انحطاط ژئوپولیتیکی منطقه است. در این مقاله تلاش گردید تا به دو سیر مهم و اساسی در سیر انحطاط ژئوپولیتیک منطقه‌ی غرب آسیا یعنی تنزل الگوی نظم خلافت به الگوی ناسیونالیستی عربی-ترکی، و در نهایت تنزل این الگو به الگوی نظم خرده هویت‌گرایانه پرداخته و ضمن بررسی چالش‌ها و آسیب‌های پدیدآمده در این دو سیر، جهان‌بینی جریان‌های سلفی جهادی در دوره‌ی پس از اشغال عراق (م2003-2018) مورد بررسی قرار گیرد و کیفیت دامن‌زدن آن به دومین سیر تنزل و انحطاط ژئوپولتیک منطقه واکاوی گردد. شیوه پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و اطلاعات با روش مطالعه کتابخانه‌ای گردآوری شدند. یافته‌‌ها نشان داد، جهان‌‌بینی جغرافیایی جن‌بش‌های سلفی جهادی نقش مهمی در شکل‌گیری آنارشی هویتی، تحریک خرده هویت‌های موجود و در نهایت زمینه‌سازی برای درهم‌ شکسته ‌شدن یا تضعیف نظم ژئوپولیتیکی برآمده از قرارداد سایکس-پیکو در منطقه غرب آسیا داشته است. جنبش‌های مزبور، با نفی خشونت‌بار و نظامی‌محور مرزهای ساختگی موجود در منطقه‌ی غرب آسیا، بر سه حوزه‌ی مختلف: خرده هویت‌های سنی در داخل قلمرو دولت- ملت‌های منطقه، سایر خرده هویت‌های موجود در داخل قلمرو هر دولت- ملت و در نهایت سایر گروه‌های خرده هویتی در خارج از مرزهای ملی کشورهای منطقه (اعم از سنی و غیرسنی) تاثیر گذاشته و نوعی از آنارشی و انحطاط ژئوپولیتیکی را پدید ‌آورده است که می‌تواند تجزیه‌ی دگرباره‌ی منطقه را درپی داشته باشد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.