Skip to main content
فهرست مقالات

شورش (سپاهیان) در هند

نویسنده:

(4 صفحه - از 24 تا 27)

کلید واژه های ماشینی : هند، شورش، انگلستان، انگلیسی‌ها، کمپانی، شاه، سیکها، قیام، افسران انگلیسی راهی دهلی، بهار

خلاصه ماشینی:

"اقدامات پی در پی دالهوزی در ضمیمه‌سازی مناطق‌ مختلف،شاهزادگان و حکمرانان قلمروهای داخلی هند را دچار اضطراب و وحشت کرد زیرا می‌دیدند که سرنوشت‌ مشابهی در انتظارشان است،از اینرو نارضایتی‌ها اوج‌ گرفت و فعالیتهای پنهانی علیه انگلیسی‌ها شدت یافت و به محض آغاز شورش از میروت و گسترش آن به نواحی‌ دیگر کسانی چون ناناصاحب،بهادرشاه و پسرانش،پسر و همسر واجد علی شاه و شاهزاده خانم لاکشمی بائی،به‌ امید بازپس‌گیری قلمرو سابقشان رهبری شورشیان را به‌ دست گرفتند،اما نتوانستند به مقصود نائل شوند و به‌ دلایل مختلف شکست خوردند. از جمله دلایل شکست صرف‌نظر از تعجیل‌ در قیام که تأمل دیگر شورشیان و تسریع در مقابله توسط انگلیسیان را موجب گردید،62محلی و محدود بودن‌ شورش بود که فقط منطقهء بین پنجاب در غرب،بنگال در شرق،اوده در شمال،و ناربادا در جنوب را در برمی‌گرفت و نواحی وسیع دکن و جنوب هند را شامل نمی‌شد،به علاوه‌ تنها سپاهیان هندو و مسلمان سر به شورش برداشته‌ بودند و تعدادی از حکمرانان محلی و سپاهیان و گروهی‌ از مردم،بی‌طرف و یا وفادار به انگلستان باقی مانده‌ بودند. 5-حفظ اقتدار مقامات کشوری و اعمال قانون‌ و نظم‌13 در دوم اوت 8581 نیز طبق تصویب پارلمان‌ انگلستان،انتقال قدرت از کمپانی به دولت انگلستان‌ صورت گرفت و در پی آن هیئت مدیره و هیئت نظارت‌ کمپانی منحل گردید و رسیدگی و نظارت بر امور هند به‌ «وزیر هند»که اختیارات وسیعی داشت و در برابر(به تصویر صفحه مراجعه شود) پارلمان مسئول بود واگذار شد."

صفحه: از 24 تا 27