Skip to main content
فهرست مقالات

مسیر یابی– مکان‌یابی مواد خطرناک با در نظر گرفتن شاخص ریسک در شبکه هاب با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (28 صفحه - از 219 تا 246)

محصولات خطرناک به دلیل خواص شیمیایی و فیزیکی خود، ریسک قابل نوجه‌ای بر ایمنی مردم و محیط زیست تحمیل می کنند. مسیریابی حمل و نقل ای نگوته مواد پیچی دگی‌های بیشتری نسبت به مواد معمولی دارد. تلفیق دو موضوع مساله مکان‌یابی و مساله مسیریابی، سیستم یکپارچه‌ای به نام مساله مکان‌یابی- مسیریابی را به وجود می آورد. ای نگونه مسائل به تعیین همزمان نعداد و مکان بهینه تسهیلات و همچنین تعداد بهینه وسایل نقلیه و مسیرآنها می‌پردازد. در این تحقیق هدف طراحی یک شبکه برای حمل و نقل مواد خطرناک بوده و درب رگیرنده سطوح تامین، توزیع (هاب) و مشتری می‌باشد. لذا یک مدل ریاضی به منظو رکمینه‌سازی همزمان هزینه‌ها و ریسک ارائه می‌شود. کالای خطرناک از نامی نکنندگان به هاب‌ها ارسال م یگردد و از طریق مسیریایی توسط حمل و نقل جاده‌ای به مشتریان تحویل م یگردد. هاب‌ها در مدل پیشنهادی مکان‌یایی م یگردند. جهت اعتبارسنجی مدل، کد در نرم‌افزار GAMS تهیه شده و برای حل دقیق،مسائل نمونه‌ای با ابعاد متنوع به شکل تصادفی نولید م یگردد. با توجه به NP-Hard بودن مسئله، یک الگوریتم ن رکیبی مبشی بر شبیه سازی تبرید و الگوریتم ژننیکک برای حل در ابعاد بزرگک ارائه و در پایان، نتایج حاصل از حل دقیق با الگوریتم یشنهادی مقایسه می‌گردد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.