Skip to main content
فهرست مقالات

مرحوم دکتر حسن اسدی لاری معلم، انسان، مقاوم

(1 صفحه - از 53 تا 53)

کلید واژه های ماشینی : دکتر حسن اسدی لاری معلم ، اساس اخوت اسلامی تأسیس ، دین ، اخوت اسلامی ، سیاسی ، دکتر اسدی ، علم ، حق ، تأسیس بانک ملی ایران ، دکتر اسدی لاری

خلاصه ماشینی:

"سه سال بعد دکتر اسدی شهر آبادان را که به‌ دلیل غلبهء بیشتر فرهنگ غربی نیاز بیشتری به دفاع از مواریث مذهبی و سیاسی داشت،برگزید و در مدت‌ کوتاهی با برپایی مجالس و محافل فراوان در مساجد، مدارس و دانشکدهء نفت محبوبیت زیادی در میان دانش‌ آموزان و مردم آبادان یافت به طوریکه همزمان با نهضت‌ ملی شدن نفت به عنوان نمایندهء معلمان این شهر برای‌ فعالیت در تهران برگزیده شد. دکتر اسدی ضمن تدریس در دبیرستانهای‌ مروی،کمال و کارآموز که از محلهای آموزشی سیاسی‌ تهران بود و ارتباطات گسترده‌تر با مرحوم استاد محمد تقی شریعتی،دکتر علی شریعتی و شهید رجائی دست به‌ فعالیت‌های وسیع و شجاعانه در مقابله با فرهنگ‌ شاهنشاهی و استعماری زد،از اینرو در طول سالهای 05 تا 25 به طور مرتب تحت تعقیب و بازداشت قرار داشت."

صفحه: از 53 تا 53