Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه عملکرد چند روش در جایابی انبار

نویسنده:

ISC (16 صفحه - از 37 تا 52)

کلیدواژه ها :

مکان‌یابی ،مدیریت تولید ،طرحهای استقرار

کلید واژه های ماشینی : روش مرکز ثقل، انبار، عملکرد، مکان، روش، مقایسه عملکرد، آزمون، اختلاف هزینهء حمل کالا، هزینه، حمل کالا

روشهای مرکز ثقل،میانه و تحلیلی عددی از جمله‌ روشهای شناخته شده‌ای هستند که در تعیین مکان مناسب انبار در مسائل مربوط به شبکه‌های توزیع مورد استفاده قرار می‌گیرند.در این مقاله نتایج چند آزمون را که برای به نمایش‌ گذاشتن خصوصیات عملکردی این‌روشها طراحی و اجرا کرده‌ایم،گزارش می‌کنیم.نتایج این آزمونها نیز بخوبی نشان‌ می‌دهند که تحت شرایط خاصی عملکرد دو روش مرکز ثقل و میانه در مقایسه با روش بهینهء تحلیلی عددی،دارای خطای‌ شایان توجهی است.

خلاصه ماشینی:

"چنانچه هزینهء حمل کالای موردنیاز هر متقاضی را به صورت خطی‌ متناسب با میزان نیاز هریک از آنها در نظر بگیریم،و چنانچه مسافت بین هر متقاضی و انبار را نیز مسافت هندسی -------------- (1) منظور کنیم،آنگاه هزینهءحمل کالای مورد نیاز متقاضیان را می‌توانیم از رابطهء زیر به دست آوریم: (1) (به تصویر صفحه مراجعه شود) که در آن: وزن(مقدار)کالای موردنیاز متقاضی‌ i W مسافت بین انبار و متقاضی‌ i (به تصویر صفحه مراجعه شود) هزینهء حمل یک واحد بار به متقاضی‌ i در ازای یک واحد مسافت a چون تابع(1)محدب است‌[1]،لذامی‌توانیم این مسأله را به کمک یک‌ روش تکراری که در هر نوبت تکرار آن،مکان استقرار انبار نسبت به مکان محاسبه‌ شدهء قبلی بهسازی می‌گردد،حل کنیم. شکل 1-نمودار گردشی روش تکراری (به تصویر صفحه مراجعه شود) روش دیگری که غالبا برای حل این مسأله مورد استفاده قرار می‌گیرد،روش‌ مرکز ثقل است. چگونگی قرار گرفتن مکان متقاضیان به زعم ورجین و راجرز،وقتی میزان کالای موردنیاز هر متقاضی یکسان‌ است روش مرکز ثقل به شرطی جواب بهینه را به دست می‌دهد که پراکندگی مکانی‌ کمتری بیه متقاضیان وجود داشته باشد. نتایج حاصل از آزمونهای فوق نشان می‌دهند که استفاده از روش مرکز ثقل‌ برای حل مسألهء جا یابی انبار و در شرایطی که متقاضیان دارای میزان کالای موردنیاز غیر یکنواخت بوده و یا از نظر مکان استقرار در منطقه دارای گروه بندی نامتقارن‌ باشند،خطای قابل توجهی را ایجاد می‌نماید. نتایج حاصل از این اجراها نشان دادند که استفاده از روشهای مرکز ثقل و میانه برای تعیین مکان بهینهء انبار-البته در شرایط خاصی- می‌تواند خطای شایان توجهی را ایجاد نمود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.