Skip to main content
فهرست مقالات

موانع فهم نظریه تکامل معرفت دینی

نویسنده:

(8 صفحه - از 7 تا 14)

کلید واژه های ماشینی : معرفت، دینی، فهم، معرفت دینی، فهم نظریه تکامل معرفت دینی، شریعت، تکامل، معرفت‌شناسی، فهم دینی، فلسفه

خلاصه ماشینی:

"اما آیا کار معرفت‌شناس(در مقام‌ معرفت‌شناسی)هم اینست که آدمیانرا بدین التزام سوق‌ دهد و آنانرا از کفر بر حذر دارد؟!و یا در ضروری بودن‌ ضروریات تردید افکند و اهمیتشان را تقلیل دهة؟و اصلا معرفت درجهء دوم هیچ گاه دربارهء محمولات معرفت درجهء اول،داوری می‌کند و استحباب مستحبی یا کراهت‌ مکروهی و یا ضرورت ضروریی را از آن سلب می‌کند؟و آیا چنین تصوری ناشی از سوء فهم نسبت آن دو گونه معرفت‌ طولی نیست؟باز هم می‌گوئیم آنچه معرفت‌شناس‌ می‌گوید اینست که فلان مکتب دینی که عالمانش فلان‌ ارکان و ضروریات را برای آن برمی‌شمارند،از فلان منابع‌ تغذیه می‌کند و با بیرون از خود فلان نسبتها را دارد و در حرکت تاریخی خود از فلان نشیب و فرازها می‌گذرد و از این قبیل. اینها همه فروضی هستند که در قبول دین و فهم زبان‌ وحی از برگرفتن آنها چاره نیست و آنکه گمان می‌کند ذهنی خالی ازین مفروضات دارد،خوبست ذهنش را ازین‌ گمان واهی خالی کند و بیندیشد که بی گشودن این‌ روزن‌ها،مگر نیم پرتوی هم از فهم می‌تواند در وهم بتابد؟ فی‌المثل اگر کسی صوفیانه و رندانه بر آن باشد که‌ تکالیف،نردبانی‌ست برای ناقصان تا به بام کمال پا بنهند و آنانکه به کمال رسیده‌اند بدان نردبان حاجت ندارند و لذا صوم و صلوة و حج و زکوه نه برای کاملان که برای‌ ناقصان است،درین صورت برای چنان کسی با چنین‌ درکی از انسان و تکلیف و سر نیاز آدمی به تکلیف، آبشاری از آیات و روایات دال بر وجوب صوم و صلوة کفایت نخواهد کرد که کاملان را مکلف به آن تکالیف بداند."

صفحه: از 7 تا 14