Skip to main content
فهرست مقالات

قدرت اتحادیه کارگری و توسعه انسانی در شرق آسیا و آمریکای لاتین

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : شاخص قدرت نیروی کار، قدرت، قدرت اتحادیه‌های کارگری، قدرت جنبش کارگری، درآمد، شاخص، توزیع درآمد، کاهش میزان مرگ‌ومیر کودکان، رشد، میزان مرگ‌ومیر کودکان

در این مقاله،از«رگرسیون حد اقل مربعات معمولی چندگانه»برای سنجش تأثیر قدرت جنبش کارگری بر رشد توزیع درآمد و مرگ‌ومیر زودرس‌ در کشور شرق آسیا و آمریکای لاتین استفاده شده است.قدرت جنبش کارگری، با استفاده از شاخصی جدید و براساس اطلاعات بدست آمده از سازمان جهانی‌ کار سنجیده می‌شود.با کنترل سایر متغیرهای مربوطه،مشخص می‌شود که‌ شاخص قدرت نیروی کار،دارای تأثیر مثبت نه چندان زیادی بر رشد،تأثیر منفی کمی بر روی برابری درآمد و نیز بقای نوزادان و دوام مدت عمر،و تأثیر منفی بسیار زیادی بر روی بهبود امید به زندگی و بقای کودکان است.یکی از دلایل تأثیر در مجموع منفی قدرت نیروی کار بر روی‌"توسعه انسانی‌"می‌تواند این باشد که اتحادیه‌ها،همراه با نهادهای فعال دیگری که نماینده گروههای نسبتا مرفه شهری‌اند اغلب دولت‌ها را وامی‌دارند تا سیاست‌ها و خط مشی‌هایی را در جهت اقشار شهری و بخش‌های رسمی اتخاذ کنند که به غفلت از روستائیان و شهرنشینان بی‌چیز انجامیده یا باعث تحلیل رفتن بنیه اینگونه اقشار شود.

خلاصه ماشینی:

"این‌ نابرابری در حد بالایی است،و باز در حالتی که سرانه محصول ناخالص داخلی در حد بالایی‌ است(یعنی در شرایطی که بعد از رشد بخش مدرن امکان فرصت برای اقشار فریخته نیز فراهم‌ می‌شود)مجددا میزان نابرابری پایین میامد کار گرچه فرضیه فوق مورد بحث می‌باشد اما پژوهش‌های بسیاری نشان داده است که رابطهء میان سرانه محصول ناخالص داخلی(یا سرانه‌ مصرف انرژی)و نابرابری درآمد یا مدل کوزنس که موسوم به مدل«یوی وارونه‌6»است‌ انطباق و شباهت دارد(بولن‌7و جکمن‌85891 و برانکو و ویلیامسون‌98891؛کرنشاو01 2991؛بورکهارت‌117991)رزیک مول رگرسیون حد اقل مربعات معمولی چندگانه:یک‌ رابطه مبتنی بر فرضیهء«یوی‌وارونه»را میان متغیری وابسته و متغیری مستقل می‌توان با یک‌ -------------- (1). متفی به مدل 42،فقط یکی از پارامترهای نرخ باروری‌ (مدل 52)،نابرابری درآمد(مدل 62)و روی آوری به بازار آزاد(مدل 72)یا دموکراسی را (که نشان داده نشده است)اضافه می‌کنیم،مشخص می‌شود که هیچکدام به تنهایی تأثیر آماری‌ قابل توجهی بر سطح امید به زندگی ندارند و هیچیک از این فاکتورها رابطهء آماری ضعیف(و با متغیرهای نمایشی منطقه‌ای نمایشی منطقه‌ای،متفی)میان قدرت نیروی کار و میزان طول عمر یا امید به زندگی‌ را تغییر چندانی نمیدهند. نتیجه‌گیری قدرت نیروی کار در 61 کشور آسیای شرقی و آمریکای لاتین که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند:تأثیر مثبت و ضعیفی بر رشد؛تأثیری منفی و ضعیف بر یکنواختی‌ توزیع درآمد،میزان مرگ‌ومیر کودکان و سطح امید به زندگی یا طول عمر،و تأثیر منفی‌ نیرومندی بر کاهش میزان مرگ‌ومیر کودکان و افزایش طول عمر داشت."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.