Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه احساس برابری و رضایت شغلی در کارکنان مراکز آموزش عالی

نویسنده:

ISC (20 صفحه - از 25 تا 44)

کلیدواژه ها :

احساس برابری ،جامعهء آماری ،درون‌داده ،برون‌داده ،رابطهء مثبت و معنی‌دار ،رضایت‌ شغلی

کلید واژه های ماشینی : کارکنان، احساس برابری و رضایت شغلی، پاداش، کارکنان نسبت به میزان پاداش، رضایت شغلی، رضایت شغلی در کارکنان، رضایت شغلی کارکنان، احساس برابری، کارکنان مراکز آموزش عالی، رابطه احساس برابری و رضایت

ی با احتمال 99%رابطهء مثبت و معنی‌دار وجود دارد. -بین آگاه بودن کارکنان نسبت به میزان پاداش دیگران و احساس برابری با احتمال 95%رابطهء مثبت و معنی‌دار وجود دارد.

خلاصه ماشینی:

"به این منظور با شیوهء نمونه‌گیری ساده از فهرست‌ جامعهء کارکنان اداری دانشگاه فردوسی مشهد( N-858 )حجم نمونه به تعداد(نفر n-266 )مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از سه پرسشنامه سنجش احساس برابری،سنجش رضایت شغلی و سنجش میزان اطلاع کارکنان از پاداش دیگران اطلاعات لازم جمع‌آوری شد و سپس با آزمون‌ همبستگی گشتاوری پیرسون و آزمون‌ t فرضیه‌های تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. -------------- (1)-ستیرز و پورتر،ترجمهء علوی،2731،151 نتایج حاصل از یافته‌های مربوط به فرضیهء اصلی فرضیهء اصلی بین احساس برابری کارکنان اداری سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد و رضایت شغلی‌ آنها رابطهء مثبت و معنی‌داری وجود دارد. «تئوری برابری سه پیام برای مدیران به همراه دارد:نخست هریک از اعضای سازمان باید مبنای پرداخت پاداش را بدانند؛به‌طور مثال اگر پاداش بیشتر به کیفیت کار تعلق می‌گیرد این موضوع‌ باید به روشنی به اطلاع کارکنان برسد»1 چنان‌که در جدول شمارهء(6)ملاحظه می‌شود،میانگین میزان اطلاع از پاداش دیگران نمرهء 9/12 بوده و این در حالی است که حد اکثر نمره در این مورد 61 است و چنانچه جدول شمارهء(3)را نیز مشاهده کنیم می‌بینیم که میانگین اطلاع در کارکنان رسمی 9/64 و در کارکنان شرکتی به نمرهء 8/65 تنزل می‌یابد و این به منزلهء میزان کم اطلاع و آگاهی کارکنان از نحوهء عملکرد نظام پاداش‌دهی‌ بالاخص در مورد کارکنان شرکتی می‌باشد و چنانچه جدولهای شمارهء(1)و(2)بررسی شود، ملاحظه می‌شود که میانگین احساس برابری و رضایت شغلی نیز در این پژوهش در کارکنان شرکتی‌ پایین‌تر از سایر کارکنان است و این امر رابطه بین میزان اطلاع و احساس برابری را مشخص می‌سازد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.