Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر متغیرهای نهادی بر رشد اقتصادی در کشورهای جهان

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (26 صفحه - از 11 تا 36)

کلیدواژه ها :

رشد اقتصادی بلندمدت ،عوامل تعیین‌کنندهء رشد ،متغیرهای نهادی

کلید واژه های ماشینی : اقتصادی، رشد اقتصادی، سیاسی، متغیرهای نهادی بر رشد اقتصادی، بررسی تأثیر متغیرهای نهادی، شاخص، تأثیر متغیرهای نهادی بر رشد، رشد اقتصادی در کشورهای جهان، نرخهای بلندمدت رشد اقتصادی، شاخص ثبات سیاسی

در این تحقیق ارتباط بین متغیرهای نهادی و نرخهای بلندمدت رشد اقتصادی در 80 کشور مختلف‌ جهان در دورهء زمانی 1980 تا 2001 مورد بررسی قرار گرفته است. نهادها اعم از اقتصادی،سیاسی و حقوقی تعیین‌کننده انگیزه‌ها و محدودیت‌های فعالیت‌های‌ اقتصادی بوده و بخش عمده‌ای از تفاوت در نرخهای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی بین کشورها را توضیح می‌دهند. به منظور بررسی عملکرد نهادها برمبنای ادبیات موضوع شاخصهای مناسبی انتخاب شده و در الگوهای رشد مورد استفاده قرار گرفته‌اند.این شاخصها عبارتند از شاخص آزادی اقتصادی، شاخص ثبات سیاسی و شاخص حاکمیت قانون. نتایج این تحقیق نشان‌دهندهء ارتباط معنی‌دار رشد بلندمدت اقتصادی با عملکرد نهادهای‌ اقتصادی،سیاسی و حقوقی است. در بخش دیگر این تحقیق،روند تغییرات رشد اقتصادی و عوامل تعیین‌کننده آن به ویژه متغیرهای‌ نهادی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

خلاصه ماشینی:

"با فرض این‌که عملکرد نهادهای اقتصادی،سیاسی و حقوقی می‌تواند از طریق تأثیر بر نرخ انباشت‌ سرمایه و نیز بهره‌وری کل عوامل تولید،بر عملکرد اقتصادی و نرخ بلندمدت رشد تأثیر داشته باشد، شاخصهای آزادی اقتصادی،ثبات سیاسی و حاکمیت قانون به عنوان مقیاسهای مناسب جهت ارزیابی‌ عملکرد نهادها انتخاب شده و در کنار متغیرهای استاندارد مطرح در ادبیات رشد،در الگوها وارد شده‌ است. ) -------------- (1)-منبع:محاسبات تحقیق‌ نمودار شماره(1)منحنی پراگندگی شاخص آزادی اقتصادی و میانگین رشد اقتصادی کشورهای در حال‌ توسعه(0891-1002) (به تصویر صفحه مراجعه شود) منبع:بانک جهانی(4002)و شاخص آزادی اقتصادی‌ G-Wartney (4002) نمودار شماره(2)منحنی پراگندگی شاخص ثبات سیاسی و میانگین رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه‌ (0891-1002) (به تصویر صفحه مراجعه شود) منبع:بانک جهانی(4002) نمودار شماره(3)منحنی پراگندگی حاکمیت قانون و میانگین رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه‌ (0891-1002) (به تصویر صفحه مراجعه شود) منبع جهانی(4002) روند تغییرات رشد اقتصادی و متغیرهای نهادی در ایران در این فصل با توجه به نتایج برآورد الگوها و اعتبار الگوهای فوق برای توضیح تغییرات رشد در ایران،به بررسی روند تغییرات رشد اقتصادی،نرخ سرمایه‌گذاری و متغیرهای نهادی در دورهء زمانی‌ بین سالهای 8331 تا 1831 در کشورمان می‌پردازیم. نمودار شماره(4)نمودار پراکندگی تولید ناخالص داخلی سرانه در ایران طی سالهای 8331-1831(به‌ قیمتهای ثابت 6731) (به تصویر صفحه مراجعه شود) منبع:بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،اسفند 1831 نمودار شماره(5)نمودار پراگندگی رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در ایران طی سالهای 8331-1831 (به قیمتهای ثابت 6731) (به تصویر صفحه مراجعه شود) منبع:بانک جهانی جمهوری اسلامی ایران،اسفند 1831 نمودار شماره(5)نمودار پراکندگی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ایران طی سالهای 8331-1831(به‌ قیمتهای ثابت 6731) (به تصویر صفحه مراجعه شود) منبع:بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،اسفند 1831 نتیجه‌گیری 1-در این تحقیق با هدف بررسی تأثیر متغیرهای نهادی در سه حوزهء اقتصادی،سیاسی و حقوقی و نیز شناسایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی بلندمدت در کشورهای جهان بر پایه مبانی نظری‌ الگوهایی ارائه شده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.