Skip to main content
فهرست مقالات

کاربرد استنتاج منطق فازی در مطالعات برنامه ریزی و توسعه منطقه ای

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (24 صفحه - از 39 تا 62)

کلیدواژه ها :

توسعه ،برنامه‌ریزی منطقه‌ای ،منطق فازی و سیستمهای فازی

کلید واژه های ماشینی : فازی ، استنتاج ، منطق ، توسعه ، استنتاج منطق فازی در مطالعات ، منطق فازی در مطالعات برنامه‌ریزی ، کاربرد استنتاج منطق فازی ، منطق فازی ، منطقه ، عضویت

اهمیت و ضرورت دیدگاهها و تحلیلهای منطقه‌ای در برنامه‌ریزیهای توسعه‌ای را از طرفی می‌توان‌ ناشی از لزوم تعادل و توازن منطقه‌ای در برنامه‌های توسعه دانست و از طرف دیگر به نقش و کارکردی‌ نسبت داد که در شناسایی نابرابریها و ارائه راهکارهایی در جهت نیل به توازن و عدم تمرکز در تصمیمها و تخصیص ایفا می‌کنند.سهم عمده‌ای از موفقیت مطالعات این رشته نیز در گرو روشهایی نظیر تکنیکهای‌ چند متغیره آماری و روشهای ارزیابی چند معیاره( MCA )،انعطاف‌ناپذیری رویکردهای متعارف‌ کمی و مقید بودن و لزوم رعایت پیشفرض‌های اغلب غیرقابل تأمین یا کنترل در روشهای آماری، لزوم بهره‌گیری از رهیافتهای نوین و جست‌وجو برای یافتن روشهای مفیدتر و مناسبتر را به ضرئرتی‌ غیرقابل انکار و اجتناب برای تحقیقات این رشته‌ها محققان علوم تبدیل کرده است. منطق فازی و استدلال تقریبی را می‌توان به دلیل توانایی بررسی و صورت‌بندی ریاضی مفاهیم نادقیق‌ و ناخوش تعریف،شبیه‌سازی نحوه استدلال و تصمیم‌گیری انسانی،همچنین امکان و اجازه شبیه‌سازی‌ پویایی و عدم قطعیت یک سیستم بدون نیاز به توصیفات ریاضیاتی مفصل در شرایط و موقعیت‌هایی که‌ ریاضیات متعارف چندان کارایی ندارد،از جملهء این‌گونه رهیافتهای نوین به حساب آورد. مقاله حاضر با بهره‌گیری از سیستمهای استنتاج فازی( FIS )و براساس اطلاعات بیش از 051 متغیر مختلف در رابطه با جوانب متعدد توسعه،به تحلیل توسعه‌یافتگی شهرستانهای نه‌گانهء استان بوشهر پرداخته است.به این منظور مدلی سه مرحله‌ای برای تحلیل سطوح و مؤلفه‌های متعدد انسانی(اجتماعی و فرهنگی)و فیزیکی(اقتصادی و زیربنایی)توسعه،به کمک نرم‌افزار MATLAB طراحی و با به‌کارگیری روش استلزام ممدانی برای استنتاجات فازی مربوطه،اجرا گردیده است. در پایان براساس نتایج به دست آمده،وضعیت موجود توسعه استان تشریح و پیشنهادهایی نیز برای‌ ادامه کار و انجام مطالعات تکمیلی ارائه شده است.

خلاصه ماشینی:

"(9) Trapezoidal Shape MFs برای هرکدام از چهار مؤلفه ثانویه توسعه‌یافتگی یعنی توسعه اقتصادی( ED )،توسعه زیربنایی( ID )، تقریبی فازی و براساس متغیرهای پایه و استنتاج نمود،لکن به دلیل کثرت تعداد قوانین لازم برای تشکیل‌ پیچیدگی سیستم بسیار افزایش یافته و به زمان بسیار زیادی نیز برای تشکیل پایگاه دانش لازم نیاز است. مهمترین بخش در روش استنتاج فازی ساختن پایگاه قانون است که قوانینی را از سطح شاخصهای‌ جدول زیر مقادیر نرمال شده شاخصهای 21 گانه را برای واحدها(مناطق)مورد مطالعه نشان می‌دهد. زبانی ضعیف و با درجه عضویت 1 در نظر گرفته شده است،نتیجه فرآیند فازی‌سازی برای تمامی مقادیر ورودی مرحله بعد استفاده خواهد شد تا آخرین خروجی فازی سیستم استخراج شده و در گام بعدی مقادیر اجتماعی را برای این شهرستان،براساس قوانین منطقی جدول شماره(2)(پایگاه قانون)و با توجه به‌ با مراجعه به قوانین مربوط به استنتاج مؤلفه ثانویه توسعه اجتماعی(جدول شماره 2)تنها مقدار عضویت یا نتیجه 32 قانون دیگر برای استنتاج توسعه اجتماعی در شهرستان دیر صفر است. مرحله دوم استنتاج،ترکیب نتایج فازی چهار قانون مورد استفاده و تولید خروجی واحدی برای توسعه‌ خروجی فازی نهایی نیز همین دو مقدار نقش داشته و این مرحله در واقع محاسبه درجه عضویت این دو عددی و قطعی واحدی را به عنوان درجه و میزان توسعه اجتماعی در این شهرستان به دست می‌دهد. روشهای متنوع و زیادی برای نافازی‌سازی نتایج فازی فرآیند استنتاج نیز توسعه پیدا کرده‌اند. مجموعه فازی خروجی روی محور افقی و M?T(xj) نیز درجه عضویت‌ j امین مقدار زبانی در مجموعه‌"

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.