Skip to main content
فهرست مقالات

روش مناسب ساخت مدل عرضه نیروی کار با توجه به ویژگیهای متغیر پاسخ

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (20 صفحه - از 115 تا 134)

کلیدواژه ها :

متغیر وابسته ،عرضه نیروی کار ،مدلهای رگرسیونی ،متغیر پاسخ

کلید واژه های ماشینی : ساخت مدل عرضه‌ی نیروی کار ، مدل ، مدل توبیت ، مدل توبیت عرضه‌ی نیروی کار ، متغیر ، برآورد ، خانوار ، عرضه نیروی کار با توجه ، ساعات عرضه‌ی نیروی کار ، ساعت کار

ضمن معرفی روش مناسب برای ساخت مدل عرضه نیروی کار با توجه به ویژگیهای‌ متغیر وابسته مدل،نتایج ارزش مدل با سه روش مختلف،ارائه می‌شود.

خلاصه ماشینی:

"برای توضیح بیش‌تر در مورد طرح مذکور و تعاریف آن مراجعه کنید به مرکز آمار ایران(آمارگیری از ویژگی‌های اجتماعی،اقتصادی خانوار،0831) (2)-به عنوان متغیر جانشین برای نرخ دستمزد و برای هر فرد از تقسیم درآمد خالص سالانه شغلی به ساعت کار سالانه به دست‌ آمده است زناشویی( Marital O-Marilal2 )و نحوه تصرف محل سکونت خانوار( Malek )،برای ساخت‌ مدل عرضه در نظر گرفته شده است. افراد مورد بررسی برای ساخت مدل عرضه نیروی کار کشور با داده‌های ممیزی شده،کلیه افراد 01 ساله و بیش‌تر می‌باشند،به این ترتیب که برای غیر شاغلین،ساعت کار برابر صفر منظور شده و دستمزد -------------- (1) Binary Variable بالقوه‌ی‌1افراد غیر شاغل براساس الگوی دستمزد برآورد شده با داده‌های شاغلین،تعیین شده است‌2. سپس با استفاده از ضرایب معادله‌ی دستمزد و با توجه به مقادیر سایر متغیرهای توضیحی افراد غیر شاغل،دستمزد بالقوه آن‌ها برآورد و از این مقادیر در ساخت مدل عرضه‌ی نیروی کار کلیه افراد 01 ساله و بیش‌تر(45052 نفر)به روش‌ OLS استفاده شد که نتایج آن در ستون‌های 4 و 5 جدول 1 آمده‌ است. در مطالعه حاضر به منظور نشان دادن تأثیر روش مورد استفاده بر نتایج حاصل،مدل عرضه‌ی نیروی‌ کار با استفاده از اطلاعات آمارگیری از ویژگی‌های اجتماعی-اقتصادی خانوار(سال 0831)به سه روش‌ محاسبه شده و همان‌گونه که انتظار می‌رفت نتایج حاصل،تفاوت قابل ملاحظه‌ای بین برآورد پارامترها در سه روش را نشان داده است که برمبنای مباحث نظری مطرح شده،برآوردهای‌ OLS حاصل از نمونه‌ی‌ بریده شده و داده‌های ممیزی شده ناسازگار بوده و تنها برآوردهای حاصل از روش توبیت قابل استفاده‌ است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.