Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه مکان کنترل و سلامت روانی در ورزشکاران حرفه ای و غیر حرفه ای

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (14 صفحه - از 15 تا 28)

کلیدواژه ها :

ورزشکار ،مکان کنترل و سلامت روانی ،حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای

کلید واژه های ماشینی : ورزشکاران، ورزش، سلامت روانی، حرفه‌ای، افراد غیر ورزشکار، مکان کنترل و سلامت روانی، مکان کنترل، ورزشکاران حرفه‌ای و غیر، مقایسه مکان کنترل و سلامت، کنترل درونی و سلامت روانی

هدف اصلی مطالعهء حاضر،مقایسهء مکان کنترل و سلامت روانی ورزشکاران حرفه‌ای،غیر حرفه‌ای و افراد غیر ورزشکار است.نمونه آماری تحقیق را 150 نفر از ورزشکاران‌ حرفه‌ای،غیر حرفه‌ای و افراد غیر ورزشکار ساکن استان‌ آذربایجان غربی،آذربایجان شرقی و اردبیل در سال 1383 تشکیل داده بودند.روش تحقیق این مطالعه از نوع علی مقایسه‌ ای است و برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامهء مکان کنترل راتر و پرسشنامهء سلامت روانی گلدبرگ استفاده شد.نتایج مطالعه‌ نشان داد بین ورزشکاران حرفه‌ای،غیر حرفه‌ای و افراد غیر ورزشکار در متغیر مکان کنترل و سلامت روانی تفاوت معنی‌ داری وجود دارد( P>0/05 ).یعنی از نظر مکان کنترل درونی و سلامت روانی،ورزشکاران حرفه‌ای وضعیت بهتری داردند و ورزشکاران غیر حرفه‌ای نیز در مقایسهء با افراد غیر ورزشکار از مکان کنترل درونی و سلامت روانی بهتری برخوردارند.بین‌ متغیرهای مکان کنترل درونی و سابقهء ورزشی با اختلاف روانی‌ آزمودنی‌ها ارتباط منفی و معنی‌داری به دست آمد( P>0/05 ).

خلاصه ماشینی:

"نتایج مطالعه‌ نشان داد بین ورزشکاران حرفه‌ای،غیر حرفه‌ای و افراد غیر ورزشکار در متغیر مکان کنترل و سلامت روانی تفاوت معنی‌ داری وجود دارد( P>0/05 ). نتایج این مطالعات حاکی است که ورزشکاران‌ حرفه‌ای،انگیزش درونی کمتری را نسبت به ورزشکاران غیر حرفه‌ای گزارش می‌کنند،همچنین‌ تفاوت بین دو گروه با گذشت زمان افزایش نشان می‌دهد(29 و 30). نتایج و یافته‌های تحقیق جدول 1-خلاصه نتایج آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه برای مقایسهء میانگین نمرات مکان کنترل و اختلال روانی در سه گروه از ورزشکاران حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای و افراد غیر ورزشکار (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج جدول 1 نشان می‌دهد که F به دست آمده در هرشش متغیر وابسته معنی‌دار است، یعنی میانگین سه گروه از آزمودنی‌ها(ورزشکاران حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای و افراد غیر ورزشکار) در متغیر مکان کنترل،مؤلفهء علائم جسمانی،اضطراب،افسردگی،اختلال در عملکرد اجتماعی‌ و اختلال روانی در سطح 05/0 معنی‌دار است. جدول 2-خلاصه نتایج آزمون LSD برای مقایسهء میانگین نمرات متغیر مکان کنترل،مؤلفهء علائم‌ جسمانی،اضطراب،افسردگی،اختلال در عملکرد اجتماعی و متغیر اختلال روانی (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 2 نشان می‌دهد که میانگین نمرات ورزشکاران حرفه‌ای در متغیر مکان کنترل به طور معنی‌دار بیشتر از ورزشکاران غیر حرفه‌ای و افراد غیر ورزشکار است،به عبارت دیگر مکان‌ کنترل ورزشکاران حرفه‌ای درونی‌تر از گروه‌های دیگر است. بحث و نتیجه‌گیری فرضیهء اول مطالعه این بود که بین ورزشکاران حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای و افراد غیر ورزشکار در مکان کنترل تفاوت وجود دارد. فرضیهء سوم عبارت بود از اینکه بین مکان کنترل درونی با اختلال روانی ورزشکاران حرفه‌ای‌ و غیر حرفه‌ای و افراد غیر ورزشکار رابطه وجود دارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.