Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی اثر برد و باخت و جهت گیری هدفی بر میزان احساس خودکارامدی در فوتبالیست های لیگ کشور

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (10 صفحه - از 59 تا 68)

کلیدواژه ها :

خودکارامدی ،وظیفه‌مدار ،خودمدار و لیگ کشور

کلید واژه های ماشینی : میزان احساس خودکارامدی در فوتبالیست‌های، احساس خودکارامدی، میزان احساس خودکارامدی وظیفه‌مداران، باخت، میانگین‌های مقادیر احساس خودکارامدی، فوتبالیست‌های لیگ کشور، وظیفه‌مدار و خودمدار، جهت‌گیری، گروه وظیفه‌مدار و خودمدار، پرسشنامهء احساس خودکارامدی بندورا

هدف این پژوهش،بررسی اثر بردوباخت با توجه به جهت‌گیری هدفی(وظیفه‌مدار و خودمدار)بر میزان‌ احساس خودکارامدی در فوتبالیست‌های لیگ کشور(دستهء اول و برتر)است.بدین‌منظور 60 آزمودنی به طور تصادفی تحت عنوان‌ حجم نمونه در جامعهء آماری تیم‌های شرکت‌کننده در لیگ دستهء اول و برتر کشور شرکت کردند.آزمودنی‌ها قبل و بعد از مسابقه‌ به پرسشنامهء احساس خودکارامدی بندورا و پرسشنامه‌های‌ وظیفه‌مداری و خودمداری در ورزش پاسخ دادند.پس از استخراج‌ یافته‌ها و تنظیم جداول توزیع فراوانی،به بررسی و مقایسهء داده‌های حاصله بانورم مندرج پرسشنامه،به ارزیابی میزان‌ احساس خودکارامدی آزمودنی‌ها پرداخته شد.نتایج حاصل نشان‌ داد میزان احساس خودکارامدی وظیفه‌مداران بعد از برد به صورت‌ معنی‌داری افزایش یافته است( P 0/00 )،همچنین بعد از باخت‌ کاهش معنی‌داری مشاهده شد( P 0/00 ).در همین مورد احساس‌ خودکارامدی در خودمداران پس از باخت کاهش معنی‌دار ( P 0/00 )و پس از برد افزایش معنی‌داری( P 0/00 )را نشان داد. بین میانگین‌های مقادیر احساس خودکارامدی در دو گروه‌ وظیفه‌مدار بعد از برد( P>0/14 )و نیز بعد از باخت( P>0/77 ) تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد.

خلاصه ماشینی:

"باقرزاده استادیار دانشگاه تهران رحمن سوری دانشجوی مقطع دکترای دانشگاه تهران شهاب بهرامی-مرتضی طاهری عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد کرمانشاه رضا غلامعلی‌زاده-اشرف امینی کارشناس ارشد دانشگاه تهرانچکیده:هدف این پژوهش،بررسی اثر بردوباخت با توجه به جهت‌گیری هدفی(وظیفه‌مدار و خودمدار)بر میزان‌ احساس خودکارامدی در فوتبالیست‌های لیگ کشور(دستهء اول و برتر)است. جدول 1-اطلاعات سنی آزمودنی‌های تحقیق (به تصویر صفحه مراجعه شود) در جدول 2،وجود تفاوت معنی‌دار بین میزان احساس خودکارامدی وظیفه‌مداران قبل از مسابقه و بعد از برد و نیز متعاقب باخت بررسی شده است. جدول 2-مقادیر آماری احساس خودکارامدی آزمودنی‌های گروه وظیفه‌مدار (به تصویر صفحه مراجعه شود) در جدول 3،وجود تفاوت معنی‌دار بین احساس خودکارامدی خودمداران قبل از مسابقه و بعد از برد و نیز در شرایط پس از باخت مشخص شده است. جدول 3-مقادیر آماری احساس خودکارامدی آزمودنی‌های گروه خودمدار (به تصویر صفحه مراجعه شود) (سطح معنی‌داری P>0/05 ) در جدول 4،یافته‌های مربوط به گروه‌های وظیفه‌مدار و خودمدار پس از شرایط برد و نیز پس‌ از شرایط باخت در رقابت نمایان است. جدول 4-مقادیر آماری اختلافات بین گروه‌های وظیفه‌مدار و خودمدار پس از برد (به تصویر صفحه مراجعه شود) در جدول 5،در گروه بازنده‌ها با توجه به مقدار معنی‌دار اختلاف بین میانگین‌های هردو گروه‌ ( P 0/558 )و در شرایط برابری واریانس‌ها( P 0/77>0/05 )،مشخص شده که میانگین‌های‌ نمرات احساس خودکارامدی در گروه‌های وظیفه‌مدار و خودمدار بعد از باخت تفاوت معنی‌داری‌ ندارند. جدول 5-مقادیر آماری اختلافات بین گروه‌های وظیفه‌مدار و خودمدار پس از باخت (به تصویر صفحه مراجعه شود) بحث و نتیجه‌گیری هدف از تحقیق حاضر،بررسی اثر بردوباخت با توجه به جهت‌گیری هدفی بر میزان احساس‌ خودکارامدی در فوتبالیست‌های لیگ کشور(دسته اول و برتر)بود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.