Skip to main content
فهرست مقالات

هنجاریابی آمادگی های مهارتی نوجوانان 10 تا 12 سال مدارس فوتبال

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (15 صفحه - از 151 تا 165)

کلیدواژه ها :

هنجار ،آمادگی مهارتی ،مدارس فوتبال و نوجوانان

کلید واژه های ماشینی : فوتبال ، آزمون‌های مهارتی فدراسیون فوتبال انگلستان ، نوجوانان ، مهارتی ، مدارس فوتبال ، سال مدارس فوتبال ، سرعت دویدن و دریبل ، فدراسیون فوتبال انگلستان ، آمادگی ، سنی

هدف از این پژوهش هنجاریابی آمادگی‌های‌ مهارتی نوجوانان 10 تا 12 سال مدارس فوتبال بود.این پژوهش از نوع توصیفی بوده و به شکل میدانی اجرا شده است.جامعهء آماری‌ را کلیهء نوجوانان 10 تا 12 سالهء مدارس فوتبال دارای مجوز از هیأت‌ فوتبال استان اصفهان تشکیل می‌دادند که در شهر اصفهان‌ فعالیت داشتند.نمونه شامل 171 نوجوان 10،11 و 12 ساله بود که‌ از هرمدرسهء فوتبال در هرردهء سنی 4 نفر به صورت تصادفی‌ خوشه‌ای انتخاب شدند.و در آزمون‌های مهارتی فدراسیون‌ فوتبال انگلستان که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته بود، شامل دویدن با توپ،چرخیدن با توپ،سرعت دویدن و دریبل‌ کردن شرکت کردند.در این پژوهش از آمار توصیفی شامل‌ میانگین،انحراف استاندارد،فراوانی و رتبهء درصدی استفاده شد. نتایج نشان داد با افزایش سن نوجوانان توانایی آنان در آزمون‌ های دویدن با توپ،چرخیدن با توپ،سرعت دویدن و دریبل‌ کردن بهبود یافت و در نهایت هنجار هرمهارت برای نوجوانان سه‌ گروه سنی تهیه شد

خلاصه ماشینی:

"نتایج و یافته‌های تحقیق بر اساس جدول 1،هنجارهای آمادگی مهارتی نوجوانان 10 سال بر اساس رتبهء درصدی در چهار مهارت دویدن با توپ،چرخیدن با توپ،سرعت دویدن و دریبل کردن مشخص شده است. جدول 1-هنجار آمادگی‌های مهارتی نوجوانان 10 ساله (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 2 هنجارهای آمادگی مهارتی نوجوانان 11 سال را بر اساس رتبهء درصدی در چهار مهارت‌ دویدن با توپ،چرخیدن باتوپ،سرعت دویدن و دریبل کردن را نشان می‌دهد. جدول 2-هنجار آمادگی‌های مهارتی نوجوانان 11 ساله (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 3-هنجارهای آمادگی مهارتی نوجوانان 12 سال بر اساس رتبهء درصدی در چهار مهارت‌ دویدن با توپ،چرخیدن با توپ،سرعت دویدن و دریبل کردن است. آزمون‌های فدراسیون فوتبال انگلستان شامل دویدن با توپ،چرخیدن با توپ،دریبل کردن‌ توپ و سرعت دویدن،سر زدن و شوت زدن است که اعتبار این آزمون‌ها متجاوز از 90 درصد و روایی آزمون‌ها در مجموع با گروه‌هایی با توانایی متفاوت،85 درصد به دست آمد. هنجار را تشکیل می‌دهد،بنابراین هنجارهای چهار مهارت پایه‌ای فوتبال یعنی دویدن با توپ، چرخیدن با توپ،سرعت دویدن و دریبل زدن در سه گروه سنی،10،11 و 12 سال امکان ارزیابی، مقایسه و قضاوت و ارزشیابی دربارهء میزان آمادگی‌های مهارتی تک‌تک نوجوانان را در مهارت‌های‌ ذکر شده در سطح مدارس فوتبال شهر اصفهان فراهم می‌آورد. در صورتی که‌ ممکن است توانایی‌های مهارتی برخی از نوجوانان فراتر از هنجار سنی آنان باشد و این خود می‌تواند برای مدارس فوتبال معیاری باشد که در گروه‌بندی نوجوانان متغیر،مهم سطح مهارت را نیز لحاظ کنند و در ابتدای برنامه‌ریزی آموزشی علاوه بر سن به سطح مهارت نوجوانان توجه شود تا برنامهء آنان در زمینهء آموزش مهارت‌های ذکر شده دقیق‌تر تنظیم شود."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.