Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی نقش مدیران مدارس در توسعه و تعمیم ورزش آموزشگاه های استان آذربایجان شرقی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (16 صفحه - از 71 تا 86)

کلیدواژه ها :

راهنمایی و متوسطه ،مدیران مدارس ،توسعهء ورزش ،تعمیم ورزش ،مدارس‌ ابتدایی

کلید واژه های ماشینی : تعمیم ورزش آموزشگاه‌های استان آذربایجان ، ورزش آموزشگاه‌های استان آذربایجان شرقی ، مدیران ، توسعه و تعمیم ورزش ، آموزشگاه‌های استان آذربایجان شرقی همبستگی ، مدیران مدارس ، بررسی نقش مدیران مدارس ، نقش مدیران مدارس در توسعه ، تعمیم ورزش در آموزشگاه‌های استان ، توسعه و تعمیم ورزش مدارس

پژوهش حاضر نقش مدیران مدارس را در توسعه‌ و تعمیم ورزش آموزشگاه‌های استان آذربایجان شرقی مورد بحث‌ و بررسی قرار می‌دهد.به این منظور از بین همهء مدیران و معلمان‌ کلیهء مقاطع تحصیلی استان آذربایجان‌شرقی منطقه 5 و 5 ناحیه، 361 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند.داده‌ها به وسیله پرسشنامه‌ جمع‌آوری و از طریق روش‌های آماری همبستگی تجزیه‌و تحلیل شدند.نتایج نشان داد که بین نقش مدیران(سبک رهبری، تصمیم‌گیری،هماهنگی،قدرت،هدایت و رهبری،برنامه‌ریزی، سازماندهی،نظارت و کنترل،اطلاعات علمی و عملی)و توسعه و تعمیم ورزش در مدارس ابتدایی،راهنمایی و متوسطه،همبستگی‌ معنی‌دار و مثبتی وجود دارد و صرفا درمورد قدرت با توجه به معنی‌دار نبودن،همبستگی دیده نشد.بنابراین‌ مدیران مدارس می‌توانند به طور مؤثری در توسعه و تعمیم ورزش‌ مدارس نقش داشته باشند.

خلاصه ماشینی:

"جدول 5-رابطهء بین هماهنگی و توسعه و تعمیم آموزشگاه‌های استان و برآورد آن در بین مدیران و همکاران ورزشی (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج حاصل از جدول 5 بین هماهنگی مدیران مدارس و توسعه و تعمیم در آموزشگاه‌های استان آذربایجان‌ شرقی همبستگی مثبت و معنی‌داری وجود دارد(01/0> P )و چون بتای متغیر هماهنگی درحد (01/0> P )معنی‌دار است،بنابراین می‌تواند میزان توسعه و تعمیم ورزش را برآورده کند. (**)01/0> P دوسویه جدول 8-رابطهء بین برنامه‌ریزی مدیران و توسعه و تعمیم ورزش آموزشگاه‌های استان و برآورد آن در بین مدیران و همکاران ورزشی (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج حاصل از جدول 8 باتوجه به اینکه بین برنامه‌ریزی مدیران مدارس و توسعه و تعمیم ورزش در آموزشگاه‌های‌ استان آذربایجان شرقی همبستگی مثبت و معنی‌داری وجود دارد(01/0< P )،بنابراین متغیر برنامه‌ریزی به عنوان متغیر مستقل به سبب بتای بالا و تی بزرگ‌تر از جدول درحد(01/0< P )می‌تواند میزان توسعه و تعمیم ورزش را پیشگویی کند،پس فرضیهء تحقیق تأیید می‌شود. جدول 9-رابطهء بین سازماندهی مدیران و توسعه و تعمیم ورزش آموزشگاه‌های استان و برآورد آن در بین مدیران و همکاران ورزشی (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج حاصل از جدول 9 باتوجه‌به اینکه بین سازماندهی مدیران مدارس و توسعه و تعمیم ورزش در آموزشگاه‌های‌ استان آذربایجان شرقی همبستگی مثبت و معنی‌داری وجود دارد(01/0< P )،بنابراین متغیر سازماندهی به عنوان متغیر مستقل به سبب بتای بالا و تی بزرگ‌تر از جدول(01/0< P )می‌تواند میزان توسعه و تعمیم ورزش را پیشگویی کند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.