Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر یک هشت هفته حرکات ایروبیک بر میزان افسردگی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سال اول

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (14 صفحه - از 101 تا 114)

کلیدواژه ها :

افسردگی ،حرکات ایروبیک ،پیشرفت تحصیلی و دانش‌ آموزان دختر

کلید واژه های ماشینی : افسردگی ، پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر سال ، حرکات ایروبیک بر میزان افسردگی ، میزان افسردگی و پیشرفت تحصیلی ، پیشرفت تحصیلی دختران دانش‌آموز سال ، هفته حرکات ایروبیک ، میزان افسردگی ، پیشرفت تحصیلی ، دانش‌آموزان ، هفته

تحقیق حاضر نیز با هدف بررسی اثر 8 هفته‌ حرکات ایروبیک بر میزان افسردگی و پیشرفت تحصیلی دختران‌ دانش‌آموز سال اول دورهء متوسطهء ناحیهء خرم‌آباد انجام شد.به این‌ منظور 2456 نفر از دانش‌آموزان پرسشنامهء افسردگی را تکمیل‌ کردند و معدل ترم اول آنان نیز ثبت شد.بعد از تجزیه‌وتحلیل‌ پرسشنامه‌ها از بین 570 نفری که دارای افسردگی خفیف، متوسط و شدید بودند و از لحاظ پیشرفت تحصیلی نیز در سطح‌ ضعیفی قرار داشتند،60 نفر به صورت تصادفی انتخاب و به‌طور تصادفی به دو گروه تجربی(30- n )و کنترل(30- n )تقسیم‌ شدند.گروه تجربی به مدت 8 هفته،هفته‌ای 3 جلسه و هر جلسه‌ 1 ساعت حرکات ایروبیک را انجام دادند بعد از پایان دوره تمرینی‌ هر دو گروه پرسشنامه افسردگی بک را پر کردند و بعد از تمام‌ امتحانات ترم دوم معدل ثبت شد.اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و نرم‌افزار SPSS تجزیه‌وتحلیل شد.در پایان،نتایج نشان داد پس از انجام حرکات ایروبیک به مدت 8 هفته بین میانگین افسردگی گروه تجربی و کنترل تفاوت‌ معنی‌داری وجود دارد اما بین پیشرفت تحصیلی دو گروه تفاوت‌ معنی‌داری مشاهده نشد.

خلاصه ماشینی:

"بعد از تجزیه‌وتحلیل‌ پرسشنامه‌ها از بین 570 نفری که دارای افسردگی خفیف، متوسط و شدید بودند و از لحاظ پیشرفت تحصیلی نیز در سطح‌ ضعیفی قرار داشتند،60 نفر به صورت تصادفی انتخاب و به‌طور تصادفی به دو گروه تجربی(30- n )و کنترل(30- n )تقسیم‌ شدند. در پایان،نتایج نشان داد پس از انجام حرکات ایروبیک به مدت 8 هفته بین میانگین افسردگی گروه تجربی و کنترل تفاوت‌ معنی‌داری وجود دارد اما بین پیشرفت تحصیلی دو گروه تفاوت‌ معنی‌داری مشاهده نشد. جدول 1-وضعیت افسردگی آزمودنی‌های تحقیق (به تصویر صفحه مراجعه شود) یافته‌های تحقیق نشان داد بین پیشرفت تحصیلی افراد افسرده و افراد غیرافسرده اختلاف‌ معنی‌داری وجود دارد(جدول 2). جدول 3-سطوح پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان افسرده (به تصویر صفحه مراجعه شود) یافته‌های تحقیق نشان داد تمرین‌های ایروبیک بر کاهش میزان افسردگی دانش‌آموزان دختر تأثیر دارد. براساس اطلاعات جدول و نمودار 1 و با استفاده از آزمون t برای مقایسهء نتایج‌ میانگین پیش و پس‌آزمون دو گروه تجربی و کنترل در سطح‌5%- a مشخص شد که تمرین‌های‌ ایروبیک توانسته است میزان افسردگی دانش‌آموزان دختر را به‌طور معنی‌داری کاهش دهد. یافته‌های‌ تحقیق حاضر با نتایج بسیاری از تحقیقات انجام شده که اظهار می‌دارند بین افسردگی و پیشرفت تحصیلی رابطهء منفی وجود دارد،همسو بوده و آنها را تأیید می‌کند(کبیرزاده،1380؛ توکلی 1380؛گری 1995؛هینس 1996؛کولینگ وود و همکاران 1998؛شا و رابین 2000). نتایج تحقیق حاضر نشان داد که انجام تمرین‌های هوازی یا ایروبیک موجب کاهش میزان‌ افسردگی دانش‌آموزان دختر سال اول دورهء متوسطه می‌شود."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.