Skip to main content
فهرست مقالات

آگاهی پزشکان و دانشجویان گروه پزشکی درباره دوپینگ و مصرف مواد نیروزا در ورزش

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (14 صفحه - از 179 تا 192)

کلیدواژه ها :

آگاهی ،پزشکان ،دوپینگ و مواد نیروزا

کلید واژه های ماشینی : مصرف مواد نیروزا ، مصرف مواد نیروزا در ورزش ، پزشکان ، پزشکان و دانشجویان گروه پزشکی ، ورزش ، دوپینگ ، آگاهی پزشکان و دانشجویان گروه ، دوپینگ و مصرف مواد ، دانشجویان گروه پزشکی دربارهء دوپینگ ، اطلاعات

هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان آگاهی‌ پزشکان و دانشجویان گروه پزشکی دربارهء دوپینگ و مصرف مواد نیروزا.در ورزش است.در این تحقیق توصیفی که جامعهء آماری‌ آن را کلیهء پزشکان و دانشجویان گروه پزشکی دانشگاه‌های استان‌ لرستان تشکیل می‌دادند،180 پرسشنامه با استفاده از شیوهء نمونه‌گیری در دسترس،توزیع و 168 پرسشنامه برگشت داده شد که مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند.نتایج این تحقیق نشان داد که میانگین شناخت کل نمونه‌ها از 26 دارو و 12 مکمل ذکر شده‌ در این تحقیق به ترتیب 2/8 و 5/6 است.همچنین میانگین نمرهء آگاهی از دوپینگ در ورزش 7/6 از 7،میانگین نمرهء آگاهی از عوارض جانبی داروها و مکمل‌ها 85/14 از 26،میانگین نمرهء آگاهی‌ از قانونی‌بودن آنها 47/14 از 26 بود.میانگین نمرهء کلی آگاهی هر فرد که از جمع نمره‌های کل پرسشنامه تشکیل‌ می‌شد 50/78 از 162 نمره بود که تفاوت این نمره در مقاطع‌ تحصیلی مختلف در سطح‌01/0- a کاملا معنی‌دار بود.45 درصد (76 نفر)از نمونه‌های این تحقیق اطلاعات خود را در زمینهء دوپینگ و داروهای نیروزا در ورزش کم و 35 درصد نیز اطلاعات‌ خود را متوسط عنوان کردند.نتایج این تحقیق نیز همچون‌ تحقیقات مشابه در کشورهای دیگر حاکی از آگاهی بسیار کم یا ناچیز پزشکان و دانشجویان گروه پزشکی در زمینهء دوپینگ در ورزش است که لزوم تدوین برنامه‌های آموزشی برای این دسته را هرچه بیشتر آشکار می‌سازد.

خلاصه ماشینی:

"نتایج این تحقیق نیز همچون‌ تحقیقات مشابه در کشورهای دیگر حاکی از آگاهی بسیار کم یا ناچیز پزشکان و دانشجویان گروه پزشکی در زمینهء دوپینگ در ورزش است که لزوم تدوین برنامه‌های آموزشی برای این دسته را هرچه بیشتر آشکار می‌سازد. جدول 3-توزیع فراوانی میزان شناخت مواد نیروزا (به تصویر صفحه مراجعه شود) آگاهی از تأثیرات نیروزایی،قانونی بودن و عوارض جانبی مصرف مواد نیروزا برای بررسی 3 حیطهء یادشده 11 دسته مواد نیروزا،همراه با انسولین و هورمون رشد ذکر شدند که پاسخ‌دهندگان درمورد هرکدام از آنها اظهار نظر می‌کردند. جدول 5-میانگین نمره‌های آگاهی از قانونی بودن،عوارض جانبی و تأثیرات نیروزایی مواد نیروزا در مقاطع‌ تحصیلی مختلف (به تصویر صفحه مراجعه شود) بحث و نتیجه‌گیری در ابتدا گفتنی است که یافته‌های این تحقیق باید با توجه به مقاطع تحصیلی اعضای گروه‌ نمونه،تفسیر شوند و در نتیجه‌گیری از این تحقیق،مقاطع تحصیلی شرکت‌کنندگان،نیز کاملا باید مورد توجه قرار گیرد. باتوجه به این موضوع که 1/49 درصد شرکت‌کنندگان در این تحقیق اظهار داشتند که در صورت شناخت دارو یا مکملی که مضر نباشد،مصرف آن را به ورزشکاران توصیه می‌کنند و با توجه به آگاهی بسیار کم آنها در مورد عوارض جانبی مصرف مواد نیروزا،در زمینهء مشورت‌ ورزشکاران با پزشکان و اعضای گروه پزشکی نگرانی‌های زیادی پدیدار می‌شود. یافته‌های این تحقیق نیز همچون نتایج سایر تحقیقات مشابه در دیگر کشورها17و26 نشان‌دهندهء آگاهی بسیار کم پزشکان و دانشجویان گروه پزشکی در زمینهء دوپینگ و مصرف مواد نیروزا در ورزش است که لزوم تدوین برنامه‌های آموزشی تکمیلی در این زمینه را هرچه بیشتر آشکار می‌سازد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.