Skip to main content
فهرست مقالات

اهمیت زاویه دید در داستان کوتاه

نویسنده:

(3 صفحه - از 56 تا 58)

کلید واژه های ماشینی : داستان ، راوی ، زن ، شخصیت ، زاویه دید در داستان کوتاه ، خواننده ، رمان ، زاویهء دید ، زاویهء دید در داستان کوتاه ، شیراز

خلاصه ماشینی:

"1-راوی داستان کیست؟ 2-آیا راوی یکی از شخصیت‌های داستان است‌ (زاویهء دید اول شخص)؟یا دانای کلی که از آنچه در ذهن‌ همهء شخصیت‌ها یا برخی از آنها می‌گذرد باخبر است‌ (زاویهء دید سوم شخص)؟ 3-اگر روایت داستان به شیوهء سوم شخص است،آیا راوی دربارهء شخصیت‌ها و اعمالشان اظهارنظر هم می‌کند یا صرفا ناظر بیطرفی است که عقیده‌ای دربارهء وقایع‌ داستان ابراز نمی‌دارد؟به عبارت دیگر،اگر داستان صرفا «نمایش داده می‌شود»؟ 4-آیا راوی،داستان را با تمرکز بر ذهن یک یا چند شخصیت خاص روایت می‌کند(دانای کل محدود)؟ 5-اگر روایت داستان به شیوهء اول شخص است،آیا راوی شخصیت عمدهء داستان است و یا صرفا یکی از شخصیت‌های فرعی؟ 6-آیا راوی اول شخص خود در وقایع سهیم است یا صرفا آنچه را دیده یا شنیده است باز می‌گوید؟ 7-راوی داستان تا چه حد در نظراتی که دربارهء شخصیت‌های دیگر یا وقایع داستان ابراز می‌کند قابل‌ اعتماد است؟ * اکنون با در نظر گرفتن آنچه دربارهء زاویهء دید و اهمیت انتخاب مناسب‌ترین زاویهء دید در داستان کوتاه‌ گفته شد،داستان بچهء مردم نوشته جلال آل احمد را اجمالا بررسی می‌کنیم تا ببینیم چرا زاویهء دیدی که‌ نویسنده برای روایت داستان انتخاب کرده است،از هر حیث با دیگر عناص داستان هماهنگی دارد و نهایتا تأثیر واحدی را که نویسنده از پیش در نظر داشته است‌ در خواننده باقی می‌گذارد. این‌ مشغله به قدری ذهن او را معطوف به خود کرده است که‌ راوی در یک واکنش دفاعی روانی،به معقول سازی‌ Rationa Lization متوسل می‌شود و می‌گوید اگر مرتکب‌ اینکار نمی‌شد،شوهر دومش نیز او را طلاق می‌داد و در ادامه می‌افزاید: «یک زن چشم و گوش بسته،مثل من،غیر از این چیز دیگری بفکرش نمی‌رسید."

صفحه: از 56 تا 58