Skip to main content
فهرست مقالات

تراژدی و کمدی

نویسنده:

مترجم:

(3 صفحه - از 54 تا 56)

کلید واژه های ماشینی : تراژدی، کمدی، نمایش، تراژدی و کمدی، قهرمان، صورتک، شخصیت، تماشاگران، ارسطو، تراژیک

خلاصه ماشینی:

"آیا می‌توان کلیهء این نمایشنامه‌ها را بر مبنای دو اصطلاح تراژدی و کمدی‌ طبقه‌بندی کرد؟اگر پاسخ این سؤال مثبت باشد باید تعریف بسیار گسترده‌ای از این اصطلاحات ارائه داد،ولی‌ اگر پاسخ منفی باشد،در این صورت به چه تعداد اصطلاح‌ نیازمندیم؟و در چه مرحله‌ای باید از ارائهء تعاریف جدید خودداری کنیم؟در نمایشنامه هملت‌1،پولونیوس دربارهء یک دستهء بازیگری‌2که برای اجرای نمایش به قصر سلطنتی آمده‌اند سخن می‌گوید که می‌توانند انواع‌ نمایش‌های تراژدی‌3،کمدی‌4،تاریخی‌5،روستایی‌6، روستایی خنده‌دار7،روستایی تاریخی‌8،تراژدی‌ تاریخی‌9،تراژدی خنده‌دار01،تاریخی روستایی‌11را بی‌آنکه صحنه را تغییر بدهند و یا در سرودن شعر محدودیتی قائل شوند،اجرا کنند. از این‌ گذشته،حتی اگر این اصطلاحات را بپذیریم و یا از آن نیز فراتر رویم،آیا می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که اینها تمام نمایشنامه‌ها را دقیقا طبقه‌بندی می‌کنند؟آیا نمایشنامهء جدیدی که همین فردا نگاشته می‌شود به یک‌ تقسیم‌بندی کاملا جدیدی از اصطلاحات نیاز نخواهد داشت؟ بحثی را که ذیلا دنبال می‌کنیم بر پایهء چهار فرضیه‌ استوار است:نخست اینکه،ارائهء یک تعریف کامل و یک‌ نظام بسته و غیرقابل نفوذ امکان‌پذیر نیست. مهمترین سؤالاتی که‌ دربارهء نمایشنامه‌ای می‌توان مطرح کرد عبارت از«آیا این‌ یک تراژدی است؟»یا«آیا این یک کمدی است؟»نیست‌ بلکه مهمترین پرسشی که می‌توان مطرح ساخت چنین‌ است:«آیا این نمایش تجربه‌ای لذت‌بخش،معتبر و مهم‌ در اختیار ما می‌گذارد؟»سوم،کیفیت تجربه‌ای که از نمایشی کسب می‌کنیم ممکن است تا حدی بسته به‌ ادراک حسی و رابطهء آن با قالب‌های ادبی اولیه باشد. نکتهء مهم این است که ارسطو نگرش مهمی‌ دربارهء ماهیت برخی از بزرگترین تراژدیها داشته است، و باز چه برداشت درستی از آنها کرده باشیم و چه‌ برداشتی غلط مفاهیمی که ارسطو به دست داده مبنای‌ نوعی الگوی اصلی‌51برای تراژدی است که تفکر نقد ادبی‌ را نیز تحت نفوذ خود درآورده است."

صفحه:
از 54 تا 56