Skip to main content
فهرست مقالات

ماشین جهانی نیوتنی

نویسنده:

مترجم:

(6 صفحه - از 15 تا 20)

کلید واژه های ماشینی : دکارت ، نیوتنی ، مکانیکی ، ماشین ، فیزیک ، ماشین جهانی نیوتنی ، جهان ، طبیعت ، علم ، قوانین

خلاصه ماشینی:

"کوپرنیک کاملا واقف بود که نگرش وی آگاهی دینی‌ زمان خویش را بطرز سهمگینی مورد تهاجم قرار می‌دهد، (به تصویر صفحه مراجعه شود) لهذا انتشار کتاب خود را تا سال 3451،یعنی سالی که‌ از دنیا رفت،به تأخیر انداخت و تازه در این اثر نظریهء خورشید مرکزی را صرفا به عنوان یک فرضیه معرفی‌ نمود. فرض مسلم گالیله برای اینکه یک دانشمند بتواند طبیعت را از راه ریاضی تبیین کند،این بود که وی باید خود را به مطالعه اعراض ذاتی اجسام مادی-نظیر شکل، عدد و حرکت-که می‌توانند مورد سنجش قرار گیرند و کمیت آنها اندازه‌گیری شود،محدود نماید. این تصویر مکانیکی از طبیعت به صورت سرمشق متفوق علم در ادوار بعد از دکارت درآمد،و راهنمای کلیهء مشاهدات علمی و الگوی صورت‌بندی همهء نظریه‌های مربوط به پدیده‌های‌ طبیعی در فیزیک تا قرن بیستم بود،تا اینکه در این قرن‌ فیزیک دستخوش تحولی اساسی گردید. کامیابی تابناک مدل مکانیکی‌ دانشمندان قرون هجدهم و نوزدهم را در این باور راسخ‌ کرد که جهان حقیقتا یک نظام مکانیکی عظیم است که‌ بر طبق قوانین حرکت نیوتنی،در جریان است و مکانیک‌ نیوتن هم واپسین نظریه در باب پدیدارهای طبیعی است. این نظریه‌ تا زمان ما به همین صورت باقی ماند تا اینکه آینشتاین فرا رسید و به وضوح دریافت که اثیری وجود ندارد و میدان‌های مغناطیسی هم به سهم خود از موجودیتی‌ فیزیکی برخوردارند و می‌توانند در داخل فضای خالی‌ سیر کنند و نمی‌توان آنها را به طور مکانیکی تبیین کرد."

صفحه: از 15 تا 20