Skip to main content
فهرست مقالات

بلوک شرق، در پایان راه

نویسنده:

(3 صفحه - از 21 تا 23)

کلید واژه های ماشینی : بلوک شرق، کمونیسم، مارکسیسم، کارگر، شوروی، اجتماعی، تولید، تکامل، دولت، کشاورز

خلاصه ماشینی:

"بدین توضیح که آیا فلان کشاورز یا فلان‌ آسیابان آسیای بادی به اقتضای وسائل تولیدی که در اختیار دارد باید جزو کارکنان مقیم در فلان ده متعلق به‌ ارباب شمشیرزنی بماند،یعنی مهره‌ای از رژیم فئودال‌ باشد که بر اثر این درجه از تکامل وسائل تولید طبعا مستقر می‌شود،یا اینکه کشاورزی که از تعلیمات فنی و مکانیک ساده بهره‌ای گرفته است ولی سرمایه خرید تراکتور ندارد،و فلان کارگر کارخانهء بافندگی که‌ تا حدودی تعلیمات فنی برای استفاده از ماشینها فرا گرفته،ولی سرمایهء تأسیس یک کارخانه را ندارد،ناچار است مزدبگیر یکی از سرمایه‌داران باشد،در هر جا که‌ چنین سرمایه‌ای یافته شود:و بدین نحو یکی از عوامل‌ تولید رژیم سرمایه‌داری گردد که به سبب این درجه‌ تکامل وسائل تولید طبعا استقرار می‌یابد. حال آیا پس از استقرار مدینهء فاضلهء کمونیسم جهانی این رویداد ازلی جهانگیر یک‌ مرتبه در مورد این رژیم متوقف می‌شود،یا ادامه خواهد داشت؟اگر متوقف شود که خلاف این اصل مقدس‌ شماست،اگر ادامه یابد به حکم همان اصلی که معتقدید و آن را دربارهء سایر رژیم‌ها اعمال کردید و با خرسندی‌ به نتیجهء مطلوب رسیدید،مدینهء فاضلهء کمونیسم جهانی‌ هم محکوم به فناست،پس چه باید کرد؟باید در انتظار رژیم‌ x شد که در آن هیچ یک از اوصاف مدینهء فاضلهء کمونیسم جهانی وجود نخواهد داشت؟ولی مثل این است‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) که این فاجعه برای رژیم‌های بلوک شرق خیلی زودتر از روز موعود فرا رسیده است."

صفحه:
از 21 تا 23