Skip to main content
فهرست مقالات

سیاست گذاری و برنامه ریزی زبانی با توجه به انسان شناسی (زبان، تغییرات اجتماعی و توسعه)

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (17 صفحه - از 95 تا 111)

کلیدواژه ها :

توسعه ،تغییرات اجتماعی ،ادبیات ،دگرگونی زبانی ،دگرگونی فرهنگی ،سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌ زبانی

کلید واژه های ماشینی : زبان، توسعه، اجتماعی، انسان، سیاست‌گذاری توسعه بدون توسعهء زبانی، جامعه، فرهنگی، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی زبانی، بومی، رابطهء زبان با تغییرات اجتماعی

زبان قلب فرهنگ است؛به گونه‌ای که دگرگونی‌های فرهنگی رابطه‌ای بسیار مستقیم با دگرگونی زبانی دارد.یافتن مکانیسم‌های دگرگونی زبانی با توجه به دگرگونی‌های فرهنگی‌ اهمیت به سزایی دارد چرا که تأثیر بسیاری بر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی یک کشور دارد،به عبارت دیگر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های زبانی و فرهنگی به شکلی مستقیم با یکدیگر ارتباط دارند از آن‌جا که رابطهء فرهنگ و توسعه نیز بر کسی پوشیده نیست،رابطهء زبان با توسعه نیز آشکار می‌شود.فهم نظام‌وار و تمام گونهء این ارتباطها هدف این نوشتار است.به عبارت دیگر فهم رشد و توسعهء یک کشور با توجه به زبان بایستی مورد توجه واقع‌ شود.توسعهء زبان از مهم‌ترین قدم‌ها برای ایجاد یک توسعهء بومی است،چون زبان مهم‌ترین‌ عنصر ارتباطی جامعه است و توسعهء بومی بدون ارتباطات بومی معنا ندارد پس توسعه بدون‌ توسعهء زبان بومی یک کشور قابل اجرا نیست و هرگونه سیاست‌گذاری توسعه بدون توسعهء زبانی و سیاست‌گذاری مربوط به آن محکوم به شکست و انقطاع است.این موضوع با مطالعهء رابطهء زبان با جامعه و رابطهء زبان با تغییرات اجتماعی قابل مطالعه و بررسی است که این‌ نوشتار آن را دنبال کردن است.

خلاصه ماشینی:

"برای معانی جدید که به سبب نیازهای تازهء مختلف به وجود آمده‌ بودند اصواتی را به کار برد و این امر را با تغییر در تن نواخت و ترتیب آن‌ها در سطح‌ واژه‌ها،جمله‌ها و گفتارها به اجرا گذاشت که تا حال نیز در بعضی از زبان‌ها مثل زبان چینی ادامه‌ دارد. همان طوری که جامعه در زبان‌ تجلی می‌یابد،تغییرات اجتماعی نیز سبب تغییراتی در زبان می‌شود که مناسب با همان‌ تغییرات است و این را می‌توان در روسیه دید که طی تغییرات اجتماعی از سال 0681،تغییرات‌ زیادی را در زبان روسی به وجود آورده است. 2. زبان صرفا یک وسیلهء ارتباط نیست بلکه منعکس‌کنندهء اطلاعات بسیار مهم دیگری‌ مثل ساختار جامعه،نحوهء نگرش بر طبیعت و جهان،ساختار ارزش یک جامعه،یا ساختار سیاسی،خانوادگی،اقتصادی و کلیهء ساختارهای نهادی یک جامعه است و بایستی به‌طور دقیق در این مورد بحث شود که ساختارهایی که امروز زبان‌های گفتاری و نوشتاری را در سطح جامعه ترسیم و یا حتی برقرار می‌کنند با توسعه سر سازش دارند یا خیر. آیا این نوع تفکر در میان واژه‌ها به ظهور رسیده و روبط بین این واژه‌ها با توسعه هم‌گونی دارد یا خیر؟ به این معنا که زبان چه در سطح نحوی و چه در سطح صرفی به گونهء مفهومی با توسعه‌ سازگاری دارد یا خیر؟که این خود جای در بررسی‌های تاریخی دربارهء متون ادبی‌ امروز دارد همچون فولکورهای مختلفی که در سطح یک جامعه وجود دارند،همه و همه بایستی بررسی و نسبت آن‌ها با فرهنگ توسعهء امروزی سنجیده شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.