Skip to main content
فهرست مقالات

مصاحبه با آ. ر. آمونز

مصاحبه شونده:

مترجم:

(2 صفحه - از 54 تا 55)

کلید واژه های ماشینی : شعر ، شاعر ، فکر ، استاد ، زندگی ، شکل ، کتاب ، خوب ، انسان ، مردم

خلاصه ماشینی:

"این مصاحبه در ششم مارس 8891 در وینستون سیلم کارولینای شمالی،انجام گرفته‌ است: چند روز پیش مصاحبه‌ای خواندم که در آن مصاحبه کننده از مخاطبش پرسیده بود آیا سؤالی هست که همواره مایل به پاسخ دادنش‌ بوده،ولی هرگز مطرح نشده است؟ -اکثر پرسش‌هایی که از من شده در مورد اعتبار ادبیات بوده است،نه دربارهء آنچه که‌ من به عنوان ماهیت شعر تلقی می‌کنم،یعنی‌ در مورد اینکه شعر چیست و به چه دردی‌ می‌خورد؟کنش یا واکنش نمادین آن به چه‌ نحو است؟توجیه آن از انواع معین رفتار چگونه است؟سؤالاتی از این قبیل برایم‌ علاقه‌ای جاذبه‌آفرین دارد. آیا شعر توصیهء خود را با صدای رسا اعلام می‌کند یا با عملی افراطی، یا اینکه عمل آن جزیی است؟آیا توصیه‌ می‌کند که باید از نزدیک به اشیا بنگریم، و جزئیات را نادیده بگیریم،و دیدگانمان را به‌ مشکلات بزرگ درونی متوجه کنیم؟آیا باید دیدگاهمان را نسبت به جهان دست کم‌ بگیریم،یا اغراق و مبالغه بهتر است؟آیا این‌ یک شعر سطحی است،یا روش ژرفتری وجود دارد و به هدفی دست می‌یابد که هرگز نیت‌ نیل بدان را ندارد؟به عبارت دیگر ما سعی‌ می‌کنیم که گذران زندگی بکنیم،و به این‌ اعمال که نمادین هستند روی می‌آوریم تا ارزشهایی را که ظاهرا نسبت به دیگران برتری‌ دارند،محک بزنیم. برای مواجههء لفظی کامل و ایجاد انگیزه‌ای که‌ مرا وا دارد که احساس کنم حتما باید روز بعد و روزهای بعد نیز برای نوشیدن آب از آن‌ چشمه‌سار،بدانجا برگردم،به کجا باید بروم؟ آیا فکر می‌کنید که در یازده یا دوازده‌ سال باقیماندهء این قرن شاهد ظهور شاعر بزرگی خواهیم بود،یا اینکه این چاه به کلی‌ خشکیده است؟ -گمان نمی‌کنم این طور باشد."

صفحه: از 54 تا 55