Skip to main content
فهرست مقالات

فقر کودک؛ علل و پیامدها

نویسنده:

(14 صفحه - از 139 تا 152)

مقدمه: اشکال مختلف فقر و محرومیتهای چندگانه اقتصادی، آموزشی، بهداشتی و فرهنگی آسیبهای روحی جبرانناپذیری بر کودکان هر جامعه باقی میگذارد که هزینه این آسیبها بر جامعهای که دارای چنین وضعیتی باشد، تحمیل خواهد شد. در حالی که پیشرفت قابل توجهی در کاهش فقر در سطح جهانی صورت گرفته است، بسیاری از کودکان در وضعیت مناسبی نیستند. روش: این مقاله حاصل مرور متون، جستجوی اینترنتی و مطالعه اسنادی در مورد فقر کودک، علل SID, Masgiran, Iran Doc, Pubmed, و پیامدهای آن است. با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی و با جستجوی کلید واژه- Noormags, Civilica, ScienceDirect, elearnica and ProQuest های فقر، فقر کودک، عوامل فقر و پیامدهای فقر حد وسیعی از مجلات و مقالات منتشر شده به دست آمد. استفاده از منابعی که در فاصله زمانی سالهای 1990 تا 2019 انتشار یافتهاند، مورد توجه بود. در نهایت حدود 20 مقاله به زبان فارسی و انگلیسی مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: عوامل مختلفی در شکل گیری فقر کودکان نقش دارد از جمله: رشد اقتصادی پایین و نابرابری در توزیع درآمد، بهداشت و درمان، جنسیت، عوامل جمعیتی، تحصیلات والدین، فرسایش خانوار، مهاجرت و از پیامدهای فقر کودکان میزان بالایی ضعف سلامت و بیماری های مزمن، استرس و فشار، افزایش اختلالات رفتاری، انزوا و محرومیت و از این قبیل است که رشد جسمانی و روانی – اجتماعی کودکان را تحت تاثیر قرار میدهد. بحث: فقر کودک پدیدهای است که هنوز در سراسر جهان وجود دارد؛ بنابراین مطالعه در این حوزه تصویر روشنتری در مقابل سیاستگذاران قرار میدهد؛ تا با اتخاذ سیاستها و اقدامات مناسب، برای رفع رنج و محرومیت کودکان گام بردارند

خلاصه ماشینی:

یافته ها: عوامل مختلفی در شکل گیری فقر کودکان نقش دارد از جمله : رشد اقتصادی پایین و نابرابری در توزیع درآمد، بهداشت و درمان ، جنسیت ، عوامل جمعیتی ، تحصیلات والدین ، فرسایش خانوار، مهاجرت و از پیامدهای فقر کودکان میزان بالایی ضعف سلامت و بیماری های مزمن ، استرس و فشار، افزایش اختلالات رفتاری ، انزوا و محرومیت و از این قبیل است که رشد جسمانی و روانی – اجتماعی کودکان را تحت تأثیر قرار می دهد. به عبارت دیگر، تعریف یونیسف از فقر کودک بر مبنای حقوق انسانی، و البته با توجه به توافق نامه حقوق کودکان ، این گونه است : فقر کودک، محرومیت از دامنه ای از خدمات و حمایت های مادی و اجتماعی است که برای بهزیستی کودک ضروری است . - سرانجام این که یک تعریف جامع و عملی و همین طور یک روش محاسباتی از فقر کودکان ، ابزار مناسبی برای دانشمندان و سیاست گذاران است که با استناد به آن ها میتوانند به بررسی اوضاع کودکان فقیر، صورت بندی سیاست ها و راهبردهای کاهش فقر بپردازند (یزدان پناه و زاغفر، ١٣٨٩: ١٩٠- ١٩١). (215 روش هایی کلی برای کاهش تأثیر فقر درآمدی بر کودکان پیشنهاد میشود که عبارتند از: - برنامه های تغذیه ای به ویژه اگر فقر غذایی موردنظر باشد، بر سلامت جسمانی و شناختی تاثیرات مفیدی بر جای میگذارد (براکس گان و دنکس ، ١٩٩٧: ٦٨) - سیاست های درآمدی و برنامه های حمایتی میتواند بر زندگی بسیاری از کودکانی که در فقر زندگی میکنند، تأثیر مستقیم داشته باشد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.