Skip to main content
فهرست مقالات

گزارشی از ششمین کنفرانس فیلسوفان شرق و غرب

گزارشگر:

(1 صفحه - از 51 تا 51)

کلید واژه های ماشینی : کنفرانس فیلسوفان شرق و غرب، فلسفه، دانشگاه هاوایی، اخلاق، بخش فلسفهء دانشگاه هاوایی، کنفسیوس، ششمین کنفرانس، فلسفهء اسلامی، بخش فلسفهء اسلامی، هندوی

خلاصه ماشینی:

"به سبب وضعیت خاص جغرافیایی هاوایی‌ که در حد فاصل میان قارهء آسیا و آمریکا در اقیانوس کبیر قرار گرفته و اینکه متجاوز از پنجاه درصد ساکنان آن را مهاجران آسیایی خاصه از کشورهای چین و ژاپن و کره و ویتنام تشکیل می‌دهند،در دانشگاه بخش‌هایی مستقل‌ اختصاص به مطالعات آسیایی و آسیای شرقی دارد و گذشته از این بخشها در بخش ادیان و فلسفه نیز درسهایی دربارهء عقاید و آرای دینی و فلسفی بودایی و تاویسم و کنفسیوسی و هندوی وجود دارد و نیز در سال‌ 0691 نهادی در آن دانشگاه به نام«مرکز شرق و غرب» تاسیس شده که مجهز برای اقامت دانشمندان و استادان‌ مهمان و وسائل تحقیق و تتبع است."

صفحه: از 51 تا 51