Skip to main content
فهرست مقالات

نقش رهبری تحول‌آفرین در ارتقای هویت سازمانی با مطالعه نقش میانجی مسئولیت اجتماعی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (22 صفحه - از 113 تا 134)

زمینه و هدف: ارتقای هویت‌یابی سازمانی یکی از دغدغه‌های اساسی اندیشمندان رفتار سازمانی محسوب می‌شود؛ بر این اساس، این مطالعه به بررسی تاثیر متغیرهای رهبری تحول‌آفرین و مسئولیت اجتماعی سازمانی در بهبود هویت­های سازمانی می‌پردازد. روش‌شناسی‌: پژوهش حاضر از نظر نوع استفاده، کاربردی و از نظر هدف پژوهشی توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان دانشگاه هوایی شهید ستاری بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای تعداد 291 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش از روش کتابخانه‌ای و میدانی و ابزار فیش‌برداری و پرسش‌نامه رهبری تحول‌آفرین باس و الیو(2000)، هویت سازمانی چنی و همکاران (1983) و مسئولیت اجتماعی سازمانی گلاواس و کلی (2014) برای گردآوری داده‌ها استفاده شد. یافته‌ها: نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که رهبری تحول‌آفرین بر مسئولیت اجتماعی سازمانی و هویت سازمانی تاثیر دارد، مسئولیت اجتماعی سازمانی بر هویت سازمانی تاثیر دارد. هم‌چنین، رهبری تحول‌آفرین از طریق مسئولیت اجتماعی سازمانی موجب بهبود هویت سازمانی می‌شود. نتیجه‌گیری: مدیران جامعه آماری ایفای نقش مسئولیت اجتماعی سازمان را از طریق به‌کارگیری سازوکارهای مناسب ارتقا دهند. هم‌چنین توسعه شایستگی‌های رهبری در اولویت برنامه‌های سازمان قرار گیرد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.