Skip to main content
فهرست مقالات

نامه ها؛ مشکلاتی در ارتباط با کاربرد نابجای الفاظ

نویسنده:

(2 صفحه - از 54 تا 55)

کلید واژه های ماشینی : کاربرد نابجای الفاظ، انگلیسی، واژه، زبان گفتار، معانی، چین، اثر ترجمهء نادرست، اثر ترجمهء نابجای انگلیسی، لفظ محور در زبان فارسی، کاربرد عملی‌شان در زبان گفتار

خلاصه ماشینی:

"این قبیل اشکالات در کاربرد نابجای الفاظ، عمدتا به علت ترجمهء ناآگاهانه،شتابزده،نارسا و یا نادرست و نابجای واژه‌های خارجی‌ای می‌باشد که‌ مترجم بی‌آنکه ارتباط مفهومی درستی میان یکی از معانی چندگانهء یک لفظ یا ترکیب در زبان مبدأ و مدلول‌ درست آن در زبان مقصد برقرار کند،مشهورترین و اغلب‌ نخستین معنای آن لفظ در زبان مقصد را برمی‌گزیند و در همهء موارد،تنها همان را به کار می‌برد و از همین‌ جاست که دردسر آغاز می‌شود. این کاربرد نابجا و نادرست حجم،ظاهرا بر اثر ترجمهء نادرست‌ Volume و شاید تا اندازه‌ای‌ Bulk انگلیسی است که در آن زبان، گذشته از حجم،معانی دیگری نیز دارند و یکی از آنها مقدار و میزان است و همین معنای دوم است که باید در عباراتی مانند عبارات بالا به کار رود. این معنای جدید کلمهء کلیدی،احتمالا بر اثر ترجمهء نادرست و شتابزدهء واژهء Key انگلیسی است این واژه‌ (Key) در انگلیسی‌ مفاهیم گوناگونی دارد که نخستین آنها،همان کلید است. اما علاوه بر آن معنای دیگری(در نقش صفت) همچون بنیادی،اساسی،برجسته،عمده،مهم و غیره‌ دارد که هیچ کدام از آنها مستقیما از واژهء فارسی کلیدی‌ مستفاد نمی‌شود،بلکه به جای لفظ کلیدی در جملاتی‌ مانند جملات بالا،بهتر است یکی از کلمات یاد شده را به‌ کار برد،زیرا«کلیدی»نه در زبان گفتار و نه در فرهنگها به این معانی نیامده است. گویا این کاربرد معنای جدید محور،بر اثر ترجمهء نابجای‌ axis انگلیسی است که اولین معادل آن‌ در فارسی محور و از دیگر معانی آن در انگلیسی‌ مسیر و گذرگاه می‌باشد که،به ادارهء پلیس راه و وزارت‌ راه،راه یافته و از آنجا راهی رسانه‌های گروهی شده است."

صفحه:
از 54 تا 55