Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه نگرش دینی، مهارت‌های ارتباط بین‌فردی با تاب‌آوری در سربازان

نویسنده:

(15 صفحه - از 7 تا 21)

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه سطح دین‌داری» مهارت‌های ارتباط بین‌فردی با تاب‌آوری سربازان یکی از پادگان‌های نظامی است. روش پژوهش توصیفی از نوع همیستگی بود. به همین منظور با استفاده از جامعه آماری پژوهش» نمونه‌ای به تعداد ۲۰۰ آزمودنی انتخاب شدند. آزمودنی‌ها به پرسشنامه‌های دین‌داری گلاک! و استارک؟ (۱۹۶۵)» مهارت‌های ارتباط بین‌فردی منجمی‌زاده (۱۳۹۱) و تاب‌آوری کانرا و دیویدسون؟ (۰۰۳ ۲) پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از روش همیستگی پیرسون و رگرسیون گام‌به‌گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد ابعاد دین‌داری با روابط بین‌فردی و تاب‌آوری ارتباط مثبت معنادار دارند و برخی ابعاد دین‌داری پیش‌بینی‌کننده خوبی برای تاب‌آوری‌اند. همچنین نتایج نشان داد که بین مهارت‌های ارتباط بین‌فردی و تاب‌آوری» رابطه مثبت معنادار وحود دارد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.