Skip to main content
فهرست مقالات

ساخت و اعتباریابی پرسشنامه اولیه سلامت هیجانی براساس منابع اسلامی

نویسنده:

(21 صفحه - از 121 تا 141)

این پژوهش با هدف طراحی، ساخت و اعتباریابی اولیه آزمون سلامت هیجانی بر اساس منابع اسلامی انجام گرفت. برای مطالعه منابع اسلامی از روش توصیفی و تحلیل محتوا و برای ارزیابی روایی و اعتبار آزمون» از روش پیمایشی با انتتخاب نمونه صدنفری استفاده شد. ساختار برداشت شده از منابع اسلامی برای سلامت هیجانی شامل چهار مولفه آگاهی بر هیجان‌هاء موقعیت شناسی» اظهار هیجانی مناسب و کنترل هیجان‌هاست. روایی این ساختار از نظر کارشناسان خبره دین و روان‌شناسی تایید شد و گویه‌ها از آن به دست آمد. مطابقت گویه‌ها با مستندات نیز از نظر کارشناسان تایید و گویه‌های نهایی اجرا شد. برای سنجش روایی نسخه ۶ پرسشی این آزمون هم‌زمان با پرسشنامه بهزیستی ذهنی احرا شد که نتیجه» همبستگی معناداری را نشان داد. همبستگی بالا بین مژلفه‌ها با کل آزمون و بین گویه‌هاء نشان‌دهنده روایی سازه بود. اعتبار آزمون به واسطه بررسی همسانی درونی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ در سطح ۹ به دست آمد. دونیمه‌سازی نیز اعتباری در حد ٩۰/۸۹ و ۰/۹۲ برای دونیمه را نشان داد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.